Pripomoček nepovezane izdaje in izdani računi - možnost ročne označitve prometa kot povezanega

Pripomoček Nepovezane izdaje in izdani računi služi kot evidenca, da lahko preverimo, ali smo za vse izdaje izdali račune in obratno, če smo razknjižili zalogo za vse izdane račune.

Če pa pri poslovanju uporabljamo tudi druge z Minimaxom povezane programe (npr. program za blagajniško poslovanje Shopsy ali mintPOS), so lahko prometi povezani v drugem programu in ne v Minimaxu. V tem primeru preglednica nepovezanih izdaj in izdanih računov ne prikazuje realnega stanja in ne služi svojemu namenu. Zato smo v program dodali funkcionalnost, ki omogoča, da ročno označimo promet kot povezan.

V meniju Poslovanje > Zaloge izberemo zavihek Pripomočki > Nepovezane izdaje in izdani računi. Program na preglednici prikaže vse izdaje, ki niso bile kopirane v račune oziroma vse račune, ki niso bili kopirani v izdaje. Če želimo posamezen promet označiti kot povezan, dodamo kljukico v vrstici prometa.


Če želimo preveriti promete, ki smo jih ročno označili kot povezane, označimo polje Prikaži izdaje in račune, ki so ročno označeni kot povezani in kliknemo na Najdi. Program bo na preglednici prikazal vse promete, ki smo jih ročno označili kot povezane.

V kolikor ugotovimo, da smo napačno označili posamezen promet kot povezan, na preglednici ročno povezanih izdaj in računov označimo promet kot nepovezan (odstranimo kljukico pri prometu, ki ni povezan).

Več o pripomočku v zalogah - nepovezane izdaje  in izdani računi lahko preberete tukaj.

V tem prispevku