Šifrant Nahajališča

Nahajališča uporabljamo samo pri osnovnih sredstvih. Pri vnosu osnovnega sredstva izberemo nahajališče. Tako lahko vodimo evidenco, kje se določeno osnovno sredstvo nahaja. Po nahajališčih se izpisuje tudi inventurna lista.

V šifrantu nahajališč lahko:

 • dodajamo nova nahajališča,
 • urejamo nahajališča,
 • brišemo nahajališča in
 • pregledujemo nahajališča.

Vnos nahajališča

 1. V meniju Šifranti > Nahajališča 
 2. Kliknemo Nov.
 3. Vnesemo Naziv nahajališča.
 4. Vnesemo Šifro nahajališča.
 5. Kliknemo na gumb Shrani ali Shrani in nov, če želimo nadaljevati z vnosom novih nahajališč.

Urejanje nahajališča

 1. V meniju Šifranti > Nahajališča na preglednici izberemo nahajališče, ki ga želimo urediti, tako da kliknemo na naziv nahajališča,
 2. kliknemo Uredi
 3. uredimo podatke nahajališča: naziv, šifro. 
 4. Kliknemo na Shrani ali Shrani in nov, če želimo nadaljevati z vnosom novih nahajališč.

Brisanje nahajališča

Šifrant nahajališč je povezan z osnovnimi sredstvi, tako da je brisanje nahajališča mogoče le, če to ni vezano na nobeno osnovno sredstvo.

 1. V meniju Šifranti > Nahajališča izberemo na preglednici nahajališče, ki ga želimo izbrisati, kliknemo na naziv nahajališča.
 2. Kliknemo Briši.
 3. Program prikaže opozorilo, ali res želimo brisati. 
 4. S klikom na V redu bo nahajališče dokončno izbrisano.
V tem prispevku