14. avgust 2023 - dela prost dan

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč ZOPNN-F (Ur. list RS, št. 88/23) je določil, da je 14. avgust 2023 dela prost dan.

Zakon o delovnih razmerjih določa, da ima delavec pravico do odsotnosti z dela ob praznikih Republike Slovenije, ki so določeni kot dela prosti dnevi, in ob drugih, z zakonom določenih dela prostih dnevih. 

Če delavec ni izrecno razporejen na delo na ta dan, je prost delovne obveznosti, delodajalec pa mu je za ta dan dolžan izplačati nadomestilo plače. 

Če pa delavec na dela prost dan dela, mu pripada dodatek za delo v posebnih pogojih dela, ki izhaja iz razporeditve delovnega časa (dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu).

V Minimaxu smo skrbniki sistema že uredili, da se na obračunu plače 14. avgust 2023 šteje kot državni praznik (dela prost dan).

V tem prispevku