Obračun plače 2021 (video)

V videoposnetku prikazujemo obračun plače na nov način, po prenovi v juliju 2021. 

Obračun plače je preglednejši in hitrejši, saj je sestavljen le iz dveh korakov.


V tem prispevku