Ukinitev vzporednega poročanja podatkov o plačah

Ukinitev zbiranja podatkov na obrazcu ZAP/M

Od januarja 2023 je vzpostavljeno prehodno obdobje, v katerem poteka vzporedno poročanje podatkov o plačah v zasebnem sektorju, tako Finančni upravi RS na REK-O obrazcih kot AJPES na obrazcih ZAP/M. 

Zadnje poročanje podatkov na obrazcu ZAP/M je predvideno v aprilu 2024 (podatki o izplačanih plačah za marec 2024).

V primeru obračuna plače za napotene delavce (glede na to, da je bila zavarovalna podlaga 002 s 1.1.2024 ukinjena) podatke v ZAP/M ročno uredimo.

V tem prispevku