Nerezidenti brez davčne številke

V praksi se velikokrat pojavlja, da nerezidenti nimajo davčne številke oz. je ne morejo pridobiti. Zakon dopušča, da v tem primeru vpišemo neko drugo številko (npr. številka potnega lista, vozniškega dovoljenja…). V REK obrazcu to številko vpisujemo v polje A002.

V REK obrazcu polje A002 za nerezidente program polni po naslednjem vrstnem redu:

  • davčna številka,
  • če ni vpisane davčne številke, upošteva podatek iz polja EMŠO (v šifrantu > delavci).
  • če prvih dveh podatkov ni, upošteva podatek iz polja > Številka za zavod za zdravstveno zavarovanje

Nasvet

V primeru nerezidenta brez davčne številke vpišemo številko v Šifrantu > Delavci > v polje Številka za zavod za zdravstveno zavarovanje. 

V tem prispevku