Knjiženje izdanih računov in iztržkov (video)

Minimax omogoča enostavno knjiženje izdanih računov in iztržkov, ki so nastali v drugem programu in bili tam natisnjeni ter davčno potrjeni.


V tem prispevku