Kako zaključim poslovanje med letom?

Navodilo velja za primer, ko zapremo dejavnost in izvedemo med letom zaključek poslovnega leta v Minimaxu. 

Pred zaključkom poslovnega leta

Pred zaključkom poslovnega leta preverimo in uredimo naslednje:

 • Poknjižimo vse poslovne dogodke, ki se nanašajo na to poslovno leto.
 • V Dvostavnem knjigovodstvu uredimo in potrdimo morebitne osnutke temeljnic, ki se nanašajo na leto, ki ga zaključujemo.
 • Poskrbimo, da so vsi obračuni DDV-ja za to poslovno leto potrjeni.
 • Izvedemo zaključni obračun amortizacije na osnovnih sredstvih. Program bo pripravil temeljnico končnega obračuna amortizacije na datum zaključka organizacije.
 • Vnesemo inventuro v zalogah.

Vnos datuma zaključka poslovanja

 1. V meniju Nastavitve > Organizacija kliknemo Uredi.
 2. Vnesemo datum zaključka poslovanja (zaprtja podjetja).
 3. Vnos podatkov shranimo.

Zaključek poslovnega leta

 1. V meniju Knjigovodstvo > Letne obdelave kliknemo na leto, ki ga zaključujemo.
 2. Izvedemo korake letnih obdelav.
 3. Na zadnjem koraku obdelav kliknemo na Zaključi poslovanje organizacije.
  • Program zaključi poslovno leto in ne pripravi otvoritvene temeljnice v naslednjem letu. Posledično ni mogoč vnos podatkov, ker organizacija nima odprtega poslovnega leta.  
  • Če želimo preklicati zaključek poslovanja kliknemo na Prekliči zaključevanje organizacije.

V tem prispevku