Premik na zadnjo stran zbirnega dokumenta

Do sedaj smo dokumente, ki obsegajo več strani (npr. masovno natisnjeni izdani računi, plačilne liste), lahko v programu pregledavali samo po posameznih straneh. 

V program smo dodali funkcijo, ki omogoča premik na zadnjo stran. Po novem ni potrebno več klikati, temveč se lahko na zadnjo stran premaknemo s klikom na 2 puščici.V tem prispevku