Vnos prejetega računa v tekočem letu s povezavo na prejem v preteklem poslovnem letu

Navodilo velja za primer vnosa prejetega računa v tekočem letu, s povezavo na prejem zalog v preteklem poslovnem letu.

Primer:

Ko imamo vnesen Prejem v preteklem poslovnem letu in vnašamo Prejeti račun v tekočem poslovnem letu, knjižimo tega brez povezave na zalogo.

Namreč pri vnosu prejetega računa za zalogo program pri povezavi prikaže prejeme, ki so bili vneseni po datumu zadnje inventure oz. po datumu zadnjega začetnega stanja.

Rešitev:

Prejeti račun v tem primeru knjižimo direktno na konto zalog 6500 ali 3100 (brez povezave na zalogo).

V tem prispevku