Vnos prejetega računa v tekočem letu s povezavo na prejem v preteklem poslovnem letu

Navodilo velja za primer vnosa prejetega računa v tekočem letu, s povezavo na prejem zalog v preteklem poslovnem letu.

Primer:

  • V preteklem poslovnem letu imamo vnesen Prejem. Prejeti račun vnašamo pa v tekočem poslovnem letu.

Problem: 

  • Pri vnosu prejetega računa za zalogo program pri povezavi prikaže samo prejeme, ki so bili vneseni po datumu zadnje inventure oziroma po datumu zadnjega začetnega stanja. To pomeni, da program na povezavi ne prikaže prejemov iz preteklega poslovnega leta.

Rešitev:

  • V tem primeru prejeti račun knjižimo direktno na konto zalog 6500 ali 3100 (torej knjižimo prejeti račun brez povezave na zalogo). 
V tem prispevku