Ob vnosu konta ni polja Delavec, Stranka in Analitika

Na bančnem izpisku izberemo konto, vendar program ne odpre polj za vnos delavca, stranke in analitike.

Rešitev:

  1. V meniju Šifranti > Konti > spremenimo nastavitev na izbranem kontu :
  2. v poljih > Analitika, Delavec in Stranka določimo vnos:
    • Se lahko vnaša (Pri knjiženju na ta konto bo polje prikazano na vseh vnosnih maskah v programu, vendar bo program dovolil potrditev prometa tudi brez vnosa tega podatka.)
    • Več o nastavitvah kontov preberite... Tukaj.
  3. Do nastavitev konta lahko pridemo tudi na bančnem izpisku, ko izberemo konto in kliknemo na znak.
V tem prispevku