Delo od doma - obračun nadomestila za uporabo lastnih sredstev

V navodilu je prikazano, kako pri obračunu plače obračunamo nadomestilo za uporabo lastnih sredstev.

 1. V meniju Plače > Obračun plač > Nova plača,
 2. na drugem koraku obračuna izberemo delavca, kateremu želimo obračunati nadomestilo za uporabo lastnih sredstev.
 3. Dodamo obračunsko vrstico in izberemo vrsto izplačila: 
  • Nadomestilo za uporabo lastnega orodja, naprav in predmetov in/ali
  • Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu.
   • Po želji uredimo opis.
   • Vnesemo število enot.
   • Znesek na enoto.
   • Odstotek.
   • Znesek
  • Vnos shranimo podatkov s klikom na Potrdi.

Kaj program pripravi?

Program obračuna nadomestilo za uporabo lastnega orodja, naprav in predmetov oziroma za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu med povračili in od zneska ne obračuna prispevkov in ne dohodnine.

Pri izplačilu nadomestila moramo biti pozorni in upoštevati »limit« pri obdavčitvi z dohodnino in obračunu prispevkov za socialno varnost. Skladno z 44. členom Zakona o dohodnini se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva:

 • Znesek nadomestila za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu do višine 0,20 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, za vsak dan dela na domu.
 • Nadomestilo za uporabo lastnega orodja, naprav in predmetov (razen osebnih vozil), potrebnih za opravljanje dela na delovnem mestu, pa v kolikor višina ne presega 2 % mesečne plače delojemalca oziroma 2 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji.

 Podatek je prikazan na plačilni listi med povračili in se ne polni v iRek obrazec.

Nasvet.

Tovrstno izplačilo lahko vnesete tudi kot stalno izplačilo, ki ga bo program predlagal na vsakem obračunu plače delavca v izbranem obdobju. Več o vnosu stalnih izplačil preberite... tukaj.

V tem prispevku