Delo od doma - obračun nadomestila za uporabo lastnih sredstev

Navodilo velja za primer, ko delavec opravlja delo od doma in mu želimo obračunati nadomestilo za uporabo lastnih sredstev.

  1. V meniju > Plače > Obračun plač > Nova plača,
  2. na drugem koraku obračuna, kliknemo na izbranega delavca,
  3. ter izberemo vrsto izplačila > Druga povračila, 
  4. kjer vnesemo znesek povračila, 
  5. ter v opis vpišemo lastno sredstvo,
  6. vnos shranimo s klikom na Potrdi.

Kaj program pripravi?

Program podatek prikaže na plačilni listi med povračili in se ne polni v iRek obrazec.

Nasvet.

Tovrstno izplačilo lahko vnesete tudi kot stalno izplačilo, ki ga bo program predlagal na vsakem obračunu plače delavca v izbranem obdobju. Več o vnosu stalnih izplačil preberite... tukaj.

V tem prispevku