Novosti verzije 30. november 2021

Vsebina

 00:30 - Prejeta e-dobavnica
 01:40 - Izdana e-dobavnica
 03:10 - Vrstični vnos obračuna plače
 04:15 - Uvoz obračunskih vrstic iz Excel datoteke
 07:05 - Dopolnitve na preglednici delavcev
 07:50 - Dopolnitve na izpisu plačilne liste
 09:30 - Iskanje po znesku na preglednici računov in na pogledu temeljnice
 10:10 - Iskanje po tipu artikla v zbiru po artiklih na izdanih računih
 10:30 - Masovni preklic temeljnic
 

V tem prispevku