Odpravnina

Navodilo velja za primer obračuna odpravnine.

 1. V meniju Plače > Obračun plač kliknemo Nova plača.
 2. V polju Vrsta obračuna plač izberemo Odpravnina.
 3. Izberemo mesec.
  • Podatek program vpiše v polje 011 Izplačilo za mesec/obdobje na REK-O. 
 4. Po potrebi uredimo naziv za obračun (naziv obračuna je izpisan na obračunskem listu).
 5. Vnesemo neobdavčen znesek odpravnine.
 6. Izberemo vrsto dohodka za REK obrazec:
  • 1003 - Jubilejna nagrada, odpravnina ob upokojitvi, solidarnostna pomoč in povračila stroškov.
  • 1101 - Odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali zaradi prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas.
 7. Vpišemo datum obračuna in datum izplačila.
  • Delodajalec mora izplačati odpravnino ob nastopu okoliščin, na podlagi katerih delavcu odpravnina pripada. Zato je pomembno, da se pri vnosu obračuna odpravnine ujema mesec, datum obračuna in datum izplačila.
  • Datum izplačila program vpiše v polje 012 na REK-O.
 8. Označimo Upoštevanje predhodnih izplačil za izračun dohodnine.
 9. Po želji označimo Obračun odtegljajev.
 10. Kliknemo Shrani.
 11. Na drugem koraku obračuna dodamo delavca, ki mu želimo obračunati odpravnino.
 12. Kliknemo na Dodaj obračunsko vrstico in izberemo ustrezno vrsto izplačila:
  • Pri vrsti dohodka 1003 lahko izberemo vrsto izplačila odpravnina ob upokojitvi (B010).
  • Pri vrsti dohodka 1101 lahko izberemo vrsto izplačila:
   • Odpravnina ob prekinitvi ali poteku zaposlitve za določen čas (B09a).
   • Odpravnina ob prekinitvi zaposlitve za nedoločen čas (B09)
  • Po želji spremenimo opis in vpišemo znesek višine odpravnine.
   • Znesek odpravnine je lahko poljuben (višji, nižji ali enak neobdavčenemu znesku). V primeru višjega izplačila kot je neobdavčen znesek, program obračuna vse potrebne dajatve.
  • Kliknemo Potrdi.
 13. Vnos podatkov shranimo. 
 14. Nazadnje kliknemo Zaključi obračun.

Kaj program pripravi?

 Program pripravi:

 • temeljnico,
 • plačilne naloge,
 • plačilne listine,
 • rekapitulacijo,
 • in REK obrazce.

Pri odpravnini z vrsto dohodka 1003 program vpiše na analitični REK:

 • Znesek odpravnine, ki je nižji ali enak neobdavčenemu znesku, v polje B010.
 • Znesek odpravnine, ki presega neobdavčen znesek, pa na iREK obrazcu z vrsto dohodka 1104, vpiše v polje P04 in M05.

Pri odpravnini z vrsto dohodka 1101 program vpiše na analitični REK:

 • Znesek odpravnine, ki je nižji ali enak neobdavčenemu znesku, v polje B09 oziroma B09a.
 • Znesek odpravnine, ki presega neobdavčen znesek, pa na iREK obrazcu z vrsto dohodka 1109, vpiše v polje P04 in M05.
V tem prispevku