Odpravnina

Navodilo velja za primer obračuna odpravnine.

 1. V meniju Plače > Obračun plač>
 2. kliknemo Nova plača,
 3. V polju Vrsta obračuna plač > Izberemo Odpravnina
 4. Vnesemo neobdavčen znesek odpravnine.
 5. Izberemo vrsto dohodka za REK obrazec:
  • 1101 - odpravnina iz poslovnih razlogov
  • 1102 - odpravnina iz razloga nesposobnosti
  • 1150 - drugi dohodki iz delovnega razmerja
 6. Vpišemo datume za obračun in izplačilo.
 7. Označimo Upoštevanje predhodnih izplačil za izračun dohodnine.
 8. Kliknemo Shrani.
 9. V obračun dodamo delavca(e),
 10. kliknemo na Dodaj obračunsko vrstico,
 11. izberemo vrsto izplačila Odpravnina  in vpišemo znesek višine odpravnine.
  • Znesek odpravnine je lahko poljuben (višji, nižji ali enak neobdavčenemu znesku).
  • V primeru nižjega ali enakega izplačila kot je neobdavčen znesek, program pripravi REK obrazec in vrsto dohodka 1190.
  • V primeru višjega izplačila kot je neobdavčen znesek, program pripravi REK obrazec in vrsto dohodka 1101 oz. 1102 oz. 1150 in obračuna vse potrebne dajatve.
 12. Kliknemo Potrdi.
 13. nato kliknemo Shrani.
 14. nazadnje kliknemo Zaključi obračun.

Kaj program pripravi?

 Program pripravi:

 • temeljnico,
 • plačilne naloge,
 • plačilne listine,
 • rekapitulacijo,
 • in REK obrazce.
V tem prispevku