Odpravnina

Navodilo velja za primer obračuna odpravnine.

 1. V meniju Plače > Obračun plač>
 2. kliknemo Nova plača > Uredi.
 3. V polju Vrsta obračuna plač > Izberemo Odpravnina.
 4. Vnesemo neobdavčen znesek odpravnine.
 5. Izberemo vrsto dohodka za REK obrazec.
 6. Vpišemo datume za obračun in izplačilo.
 7. Označimo Upoštevanje predhodnih izplačil za izračun dohodnine.
 8. Kliknemo Shrani.
 9. S klikom Naprej v obračunu dodamo delavca(e) in vpišemo znesek višine odpravnine.
  • Znesek odpravnine je lahko poljuben (višji, nižji ali enak neobdavčenemu znesku).
  • V primeru nižjega ali enakega izplačila kot je neobdavčen znesek, program pripravi REK obrazec in vrsto dohodka 1190.
  • V primeru višjega izplačila kot je neobdavčen znesek, program pripravi REK obrazec in vrsto dohodka 1101 in obračuna vse potrebne dajatve.
 10. Kliknemo Potrdi.
 11. nato kliknemo Shrani.
 12. S klikom Naprej  program obračuna odpravnine in pripravi izpise dokumentov.
 13. nazadnje kliknemo Zaključi obračun.

Kaj program pripravi?

 Program pripravi:

 • temeljnico,
 • plačilne naloge,
 • plačilne listine,
 • rekapitulacijo,
 • in REK obrazce.
V tem prispevku