Odpravnina

Navodilo velja za primer obračuna odpravnine.

 1. V meniju Plače > Obračun plač kliknemo Nova plača.
 2. V polju Vrsta obračuna plač izberemo Odpravnina.
 3. Vnesemo neobdavčen znesek odpravnine.
 4. Izberemo vrsto dohodka za REK obrazec:
  • 1003 - Jubilejna nagrada, odpravnina ob upokojitvi, solidarnostna pomoč in povračila stroškov.
  • 1101 - Odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali zaradi prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas.
 5. Vpišemo datum obračuna in datum izplačila.
 6. Označimo Upoštevanje predhodnih izplačil za izračun dohodnine.
 7. Kliknemo Shrani.
 8. Program prikaže na preglednici vse delavce.
  • S klikom na odstranimo delavce, katerim ne bomo obračunali odpravnine.
 9. Izberemo delavca kateremu želimo obračunat odpravnino. 
 10. Kliknemo na Dodaj obračunsko vrstico in Izberemo vrsto izplačila Odpravnina ter vpišemo znesek višine odpravnine.
  • Znesek odpravnine je lahko poljuben (višji, nižji ali enak neobdavčenemu znesku). V primeru višjega izplačila kot je neobdavčen znesek, program obračuna vse potrebne dajatve.
  • Kliknemo Potrdi.
 11. Vnos podatkov shranimo. 
 12. Nazadnje kliknemo Zaključi obračun.

Kaj program pripravi?

 Program pripravi:

 • temeljnico,
 • plačilne naloge,
 • plačilne listine,
 • rekapitulacijo,
 • in REK obrazce.

Pri odpravnini z vrsto dohodka 1003 program vpiše:

 • Znesek odpravnine, ki je nižji ali enak neobdavčenemu znesku, v polje B010.
 • Za znesek, ki presega neobdavčen znesek, pa na iREK obrazcu z vrsto dohodka 1104, vpiše znesek, ki presega neobdavčen znesek v polje P04 in M05.

Pri odpravnini z vrsto dohodka 1101 program vpiše :

 • Znesek odpravnine, ki je nižji ali enak neobdavčenemu znesku, v polje B09.
 • Za znesek, ki presega neobdavčen znesek, pa na iREK obrazcu z vrsto dohodka 1109, vpiše znesek, ki presega neobdavčen znesek v polje P04 in M05.


V tem prispevku