Inventura zalog

Navodilo velja za pripravo in vnos podatkov inventure v zalogah: 

 1. V meniju  Poslovanje > Zaloge.
 2. Gumb Nov > Inventura.
 3. Določimo Vrsto inventure:
  • Ugotavljanje viškov in manjkov (v tem primeru program izračuna in ustrezno poknjižili viške in manjke - pripravi temeljnico).
  • Ugotavljanje porabe (v tem primeru program na osnovi inventurnih podatkov razbremeni zalogo - pripravi Izdajo).
 4. Vnesemo Datum inventure.
 5. Vnesemo Opis.
 6. Določimo lahko Količine naj se prenesejo v dejanjske količine (v tem primeru pri vnosu dejanskih količin vpisujemo le spremenjene količine).
 7.  Kliknemo na Shrani.

Priprava podatkov za inventuro

 1. Izberemo skladišče (če imamo več skladišč).
 2. Inventurno listo natisnemo s klikom > Natisni inventurno listo:
  • Tiskanje s količinami (na inventurni listi so natisnjene količine iz stanja zalog in dejanske količine na datum inventure).
  • Tiskanje brez dejanske količine (na inventurni listi so natisnjene količine iz stanja zalog na datum inventure).
  • Tiskanje brez količin (na inventurni listi niso natisnjene količine iz stanja zalog na datum inventure).
 3. Če vnašamo količine iz popisa, kliknemo Vnos dejanskih količin, kjer izberemo stran iz inventurne liste.
 4. Po končanem vnosu izberemo Potrdi.
 5. Če je na inventurni listi vpisan artikel, ki ni natisnjen, kliknemo Nov inventurni višek.
  • Izberemo Artikel, ki predstavlja inventurni višek.
  • Vnesemo Dejansko količino.
  • Vnesemo Vrednost.
  • potrdimo.
 6. Če urejamo promet zalog po vnosu inventure in je ta še v osnutku kliknemo Osveži, da posodobimo vrednosti artiklov in količin.
 7. nato kliknemo Zapri.

Priprava rezultata inventure

 1. Kliknemo Rezultat inventure. V preglednici je prikazan rezultat inventure z viški in manjki.
 2. Rezultat inventure natisnemo > Natisni rezultat inventure.
 3. Ko smo z rezultatom inventure zadovoljni, kliknemo Potrdi inventuro 
  • program knjiži viške in manjke v zalogo in dvostavno knjigovodstvo
 4. Kliknemo na Zapri.


V tem prispevku