Inventura zalog

Navodilo velja za pripravo in vnos podatkov inventure v zalogah: 

 1. V meniju  Poslovanje > Zaloge.
 2. Gumb Nov > Inventura.
 3. Določimo Vrsto inventure:
  • Ugotavljanje viškov in manjkov (v tem primeru program izračuna in ustrezno poknjižili viške in manjke - pripravi temeljnico v osnutku, katero naknadno potrdimo).
  • Ugotavljanje porabe (v tem primeru program na osnovi inventurnih podatkov razbremeni zalogo - pripravi Izdajo).
 4. Vnesemo Datum inventure.
 5. Vnesemo Analitiko (če vodimo po analitiki),
 6. S kljukico določimo :
  •  Količine naj se prenesejo v dejanske količine (v tem primeru pri vnosu dejanskih količin vpisujemo le spremenjene količine).
  • Prenesejo naj se samo artikli na zalogi
 7.  Kliknemo Shrani.

Priprava podatkov za inventuro

 1. Kliknemo na skladišče (če imamo več skladišč).
 2. Inventurno listo natisnemo s klikom > Natisni inventurno listo:
  • Tiskanje s količinami (na inventurni listi so natisnjene količine iz stanja zalog in dejanske količine na datum inventure).
  • Tiskanje brez dejanske količine (na inventurni listi so natisnjene količine iz stanja zalog na datum inventure).
  • Tiskanje brez količin (na inventurni listi niso natisnjene količine iz stanja zalog na datum inventure).
 3. Količine iz popisa vnašamo v polje stolpca Količina > Dejanska .
 4. Če na inventurni listi ni vpisan artikel, ga dodamo kot inventurni višek:
  • Izberemo Artikel, ki predstavlja inventurni višek.
  • Vnesemo Dejansko količino.
  • Vnesemo Vrednost.
  • s klikom na znakshranimo vrstico.
 5. Po končanem vnosu kliknemo Shrani.
 6. Če urejamo promet zalog po vnosu inventure in je ta še v osnutku kliknemo Osveži, da posodobimo vrednosti artiklov in količin.
 7. nato kliknemo Shrani.

Priprava rezultata inventure

 1. Kliknemo Rezultat inventure. V preglednici je prikazan rezultat inventure z viški in manjki.
 2. Rezultat inventure natisnemo > Natisni rezultat inventure.
 3. Ko smo z rezultatom inventure zadovoljni, kliknemo Potrdi inventuro 
  • program knjiži viške in manjke v zalogo in dvostavno knjigovodstvo
 4. Kliknemo na Zapri.
V tem prispevku