Način prejemanja računov za licenčnino Minimax

Navodilo velja za nastavitev načina prejemanja računov za licenčnino programa Minimax.

 1. Če smo administrator, na vstopni strani programa kliknemo na ikono uporabnika in na organizacijo.
 2. Kliknemo Uredi.
 3. V Nastavitvah administracije urejamo osnovne podatke o plačniku in izbiramo med različnimi načini prejemanja mesečnih računov.
 4. Preverimo Osnovne podatke.
 5. Na razdelku Podatkih za plačevanje določimo Način prejemanja računov za licenčnino. Izbiramo med:
  • Po elektronski pošti > e-račun bomo prejeli na vneseni e-poštni naslov, nato pa ga lahko uvozimo v Minimax, posredujemo računovodji ali uvozimo v bančni program.
  • Ponudnik e-poti (bizBOX) > e-račun bo poslan v sistem ponudnika e-poti in nato samodejno prenesen v Nabiralnik v Minimaxu.
  • Po pošti > tiskani račun prejmemo po klasični pošti. Storitev se zaračunava po ceniku.
 6. Vnesemo
  • Številko bančnega računa in
  • BIC.
   • Podatki o bančnem računu so obvezni, če imamo nastavljeno, da bomo račune prejemali po elektronski pošti ali preko izbranega ponudnika.

 Vneseni podatki bodo upoštevani na računu za mesečno licenčnino.

Nastavitev za prejem po e-pošti

 1. V razdelku Osnovni podatki vpišemo e-poštni naslov za prejem e-računov.
 2. V razdelku Podatki za plačevanje na spustnem seznamu za Način prejemanja računov izberemo Po elektronski pošti.
 3. E-račun bomo prejeli na vpisan e-poštni naslov in ga nato uvozili v Minimax, v bančni program ali posredovali računovodji. Prednost tega je, da bodo ohranjeni vsi podatki in jih ni potrebno prepisovati.

Nasvet: Če vnesemo elektronski naslov za prejemanje pošte v Nabiralnik, bomo e-račun prejeli neposredno vanj.

Nastavitve za prejem preko ponudnika e-poti (bizBox)

 1. Preden izberemo to možnost, se je potrebno registrirati v sistem enega izmed ponudnikov.
  • E-poti poleg prejema e-dokumentov omogočajo tudi pošiljanje izdanih e-dokumentov in posredovanje na UJP za proračunske uporabnike.
  • bizBox je zunanje omrežje, zato se je najprej potrebno registrirati pri ponudniku ZZI, nato pa pristopne podatke vpisati v Minimax. Navodilo za registracijo.
 2. Nato pa na Plačniku v razdelku Podatki za plačevanje na spustnem seznamu kot Način prejemanja računov izberemo Ponudnik e-poti. 
 3. E-računi bodo poslani po izbrani e-poti in nato samodejno preneseni v Nabiralnik v Minimaxu.  
 4. Iz Nabiralnika jih enostavno prenesemo v Prejete račune in prenesemo v bančni program. 

Nastavitve za prejemanje po navadni pošti

 1. Na Plačniku v razdelku Podatki za plačevanje na spustnem seznamu za Način prejemanja računov izberemo Po pošti.
 2. Prejeli bomo račun v tiskani obliki po navadni pošti. Pošiljanje računa se zaračunava po ceniku.
V tem prispevku