Novosti verzije 2. junij 2024

Vsebina:

 0:32 Nov vmesnik prejetih računov

 1:30 Samodejno odpiranje PDF priponke prejetega e-računa

 2:12 Na preglednici odhodkov prejetih računov tudi naziv konta 

 2:37 Urejanje podatkov vseh vrst izplačil

 4:18 Uskladitev zavarovalne osnove zasebnika oziroma družbenika 

 5:36 Možnost spremembe modela prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

 6:06 Pri oddaji zahtevka po pomoči povezava do navodil

 7:10 Izpis evidence delovnega časa za vse delavce

 7:58 Dopolnitev izpisa odprtih postavk (IOP)

 8:20 Omejitev števila prejemnikov pri pošiljanju dokumentov po elektronski pošti

V tem prispevku