Dopolnitve pri obračunu plače

Odpravnina ob prekinitvi ali poteku zaposlitve za določen čas (B09a)

Dopolnili smo obračun odpravnine. Pri obračunu odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas (vrsta dohodka 1101 na REK-O obrazcu) lahko poleg vrste izplačila Odpravnina ob prekinitvi zaposlitve za nedoločen čas (B09) po novem izberemo tudi vrsto izplačila Odpravnina ob prekinitvi ali poteku zaposlitve za določen čas (B09a).

Program pripravi REK obrazec z vrsto dohodka 1101 in vpiše na analitičnem REKu znesek odpravnine, ki je nižji ali enak neobdavčenemu znesku v polje B09a. Znesek odpravnine, ki pa presega neobdavčen znesek, pa na iREK obrazcu z vrsto dohodka 1109, vpiše v polje P04 in M05.

Več o obračunu odpravnine preberite tukaj.

Drugi dohodki iz delovnega razmerja (vrsta dohodka 1150)

Dodali smo novo vrsto obračuna plače > Drugi dohodki iz delovnega razmerja.

Na drugem koraku obračuna izberemo delavca in dodamo obračunsko vrstico z vrsto izplačila > Drugi dohodki iz delovnega razmerja. Po želji spremenimo opis, ki je izpisan na obračunskem listu in vpišemo znesek.

Program pripravi REK-O obrazec z vrsto dohodka 1150 in vpiše znesek izplačila v polje P04 in M05.

Več o vrsti obračuna Drugi dohodki iz delovnega razmerja preberite tukaj.

V tem prispevku