Nastavitve prejemanja e-pošte v nabiralnik

V Nabiralniku imamo možnost prejemanja datotek tudi iz elektronske pošte.

Če želimo prejemati e-pošto direktno v Nabiralnik uredimo nastavitve znotraj Nabiralnika:

1. Kliknemo na ikono Nastavitve.

2. Nato kliknemo znak krogec, da aktiviramo Prejemanje datotek v nabiralnik.

3. V polje Naslov za prejemanje vpišemo poljuben podatek. Predlagamo ime organizacije.

4. Pri Obveščanje o prejeti e-pošti izbiramo med:

  • Ne obveščaj > v tem primeru ne bomo prejeli obvestila.
  • Obveščaj samo o napakah > v tem primeru bomo prejeli obvestilo, če uvoz v nabiralnik ni uspel (če bo Minimax prejel elektronsko pošto brez pripetih dokumentov ali z dokumenti, ki jih Minimax ne sprejme).
  • Obveščaj o vseh prejetih sporočilih > v tem primeru prejmemo obvestilo, da smo prejeli novo pošto v nabiralnik.

5. Obvestila bodo poslana na e-pošto: vpišemo elektronski naslov na katerega želimo prejemati obvestila.

6. Izberemo Shrani.

Nasvet.

E-naslov, ki smo ga določili za prejemanje dokumentov v Nabiralnik, sporočimo podjetniku.

V tem prispevku