Izdan račun za kompenzacijo

Minimax omogoča enostavni pregled nad računi, kjer je dogovorjena medsebojna kompenzacija.

Vnos računa

  1. V meniju Poslovanje > Izdani računi >  Vnesemo izdan račun.
  2. V polju Osnova za račun vnesemo besedilo "Kompenzacija".
  3. Račun izstavimo .

Pregled računov

  1. Za pregled računov, ki imajo na ta način vpisano besedilo Kompenzacija,  na osnovni preglednici izdanih računov. kliknemo Napredno iskanje .
  2. V polje Osnova za račun vnesemo besedilo Kompenzacija ter kliknemo Najdi. 
  3. Program izpiše seznam vseh računov, ki v opisu vsebujejo besedo Kompenzacija.
V tem prispevku