Izdan račun za kompenzacijo

Minimax omogoča enostavni pregled nad računi, kjer je dogovorjena medsebojna kompenzacija.

Vnos računa

  1. V meniju Poslovanje > Izdani računi > vnesemo izdani račun.
  2. V polju Osnova za račun vnesemo besedilo "Kompenzacija".
  3. Račun izstavimo.

Pregled računov

  1. Za pregled računov, ki imajo na ta način vpisano besedilo Kompenzacija, na osnovni preglednici izdanih računov, kliknemo Napredno iskanje.
  2. V polje Osnova za račun vnesemo besedilo Kompenzacija ter kliknemo Najdi. 
  3. Program izpiše seznam vseh računov, ki v opisu vsebujejo besedo Kompenzacija.
V tem prispevku