Izdan račun za kompenzacijo

Minimax omogoča enostavni pregled nad računi, kjer je dogovorjena medsebojna kompenzacija.

Vnos računa

1. V meniju Poslovanje > Izdani računi >  Vnesemo izdan račun.

2. V polju Osnova za račun vnesemo  besedilo "Kompenzacija".

3. Račun izstavimo .

Pregled računov

3. Za pregled računov, ki imajo na ta način vpisano besedilo Kompenzacija,  na osnovni preglednici izdanih računov. kliknemo Napredno iskanje .

4.  V polje Osnova za račun vnesemo besedilo Kompenzacija ter kliknemo Najdi. 

5. Program izpiše seznam vseh računov, ki v opisu vsebujejo besedo Kompenzacija.

V tem prispevku