Kalkulacija lastne cene na delovnem nalogu

Navodilo velja za primer izračuna lastne cene na delovnem nalogu (npr. vštejemo lastno delo pri izdelavi izdelka.)

1. V meniju Poslovanje > Delovni nalogi , 

2. izberemo Nov >  pri vnosu delovnega naloga 

3. izberemo artikel, ki ima v nastavitvah določen Tip artikla > Izdelek ali Polizdelek, 

4. Pri vnosu sestavnice:

  • Izberemo artikel, ki sestavlja izdelek oziroma polizdelek (material, storitev).
  • Vnesemo količino (normativ).
  • Program predlaga nabavno ceno iz zalog, ki jo lahko ročno spremenimo.
  • Določimo odvisne stroške oziroma v odstotku povečamo predlagano nabavno ceno.
  • Program samodejno izračuna lastno ceno, ki jo lahko ročno popravimo.
  • Po končanem vnosu dodamo vrstico sestavnice s klikom na ,
  • vrstice urejamo s klikom na znak
  • brišemo pa s klikom na znak .
  • Nabavne cene osvežimo s klikom na Nabavna cena . Program osveži nabavne cene glede na povprečno ceno v zalogah.

5. Program artikle v sestavnici sešteva v skupno lastno ceno.

V tem prispevku