Kalkulacija lastne cene na delovnem nalogu

Navodilo velja za primer izračuna lastne cene na delovnem nalogu (npr. vštejemo lastno delo pri izdelavi izdelka.)


1. V meniju Poslovanje > Delovni nalogi > 

2. izberemo Nov >  pri vnosu delovnega naloga izberemo artikel, ki ima v nastavitvah določen Tip artikla > Izdelek ali Polizdelek, 

 • program prikaže v desnem kotu spodaj gumb Sestavnica.3. S klikom na Sestavnica, program odpre vnosna polja, kjer lahko:

 • dodamo artikle, ki sestavljajo Izdelek oziroma Polizdelek
 • dodamo storitve (opravljeno delo)


4. Pri vnosu sestavnice:

 • Izberemo artikel, ki sestavlja izdelek oziroma polizdelek. 
 • Vnesemo količino.
 • Program predlaga nabavno ceno iz zalog, ki jo lahko ročno spremenimo.
 • Določimo odvisne stroške oziroma v odstotku povečamo predlagano nabavno ceno.
 • Program samodejno izračuna lastno ceno, ki jo lahko ročno popravimo.
 • Po končanem vnosu dodamo vrstico sestavnice s klikom na ,
 • vrstice urejamo s klikom na znak
 • brišemo pa s klikom na znak .

Nabavne cene osvežimo s klikom na Osveži nabavne cene. Program osveži nabavne cene glede na povprečno ceno v zalogah.

5. Program artikle v sestavnici sešteva v skupno lastno ceno, ki jo ob izbiri gumba Zapri predlaga v lastno ceno izdelka oziroma polizdelka na delovnem nalogu.

V tem prispevku