Preklic obračuna regresa

Navodilo velja za preklic obračuna regresa. Potrjen obračun regresa lahko prekličemo, v kolikor je obračun v tekočem poslovnem letu.

  1. V meniju Plače > Obračun plač
  2. izberemo regres, ki ga želimo preklicati.
  3. Kliknemo na Prekliči potrditev. 

Kaj program pripravi?

S klikom na Prekliči potrditev, program izbriše

  • temeljnico.
  • plačilne naloge, če do trenutka preklica še niso bili izplačani ali natisnjeni in se nahajajo v arhivu plačilnih nalogov. Če smo naloge že izplačali, jih pri ponovni potrditvi program ne pripravi.
  • vse xml datoteke za oddajo na e-Davke.

Zelo pomembno:

Pri ponovni potrditvi obračuna bo program izvedel preračun na trenutne nastavitve na delavcih in sistemske posodobitve (nova verzija). Ker so pri ponovni potrditvi obračuna možne težave oziroma odstopanja od primarnega obračuna, vam preklic zaključenega obračuna regresa odsvetujemo.

V tem prispevku