Preklic obračuna regresa

Potrjen obračun regresa lahko prekličemo, v kolikor je obračun v tekočem poslovnem letu.

S klikom na gumb Prekliči potrditev program izbriše:

  • temeljnico,
  • plačilne naloge, če do trenutka preklica še niso bili izplačani ali natisnjeni in se nahajajo v arhivu plačilnih nalogov, (če smo naloge že izplačali, jih pri ponovni potrditvi program ne pripravi),
  • vse xml datoteke za oddajo na e-Davke

Zelo pomembno

Pri ponovni potrditvi obračuna bo program izvedel preračun na trenutne nastavitve na delavcih in sistemske posodobitve (nova verzija)

Ker so pri tem možne težave pri ponovni potrditvi obračuna, vam zato preklic zaključenega obračuna regresa odsvetujemo.

V tem prispevku