Preklic obračuna regresa

Navodilo velja za preklic obračuna regresa. Potrjen obračun regresa lahko prekličemo, v kolikor je obračun v tekočem poslovnem letu.

  1. V meniju Plače > Obračun plač
  2. izberemo regres, ki ga želimo preklicati.
  3. Kliknemo na Prekliči potrditev. 

Kaj program pripravi?

S klikom na Prekliči potrditev, program izbriše

  • Temeljnico.
  • Plačilne naloge, če do trenutka preklica še niso bili izplačani ali natisnjeni in se nahajajo v arhivu plačilnih nalogov. Če smo naloge že izplačali, jih pri ponovni potrditvi program ne pripravi.
  • Vse xml datoteke za oddajo na e-Davke.

Zelo pomembno:

Pri ponovni potrditvi obračuna bo program izvedel preračun na trenutne nastavitve > sistemske posodobitve (nova verzija). Ker so pri ponovni potrditvi obračuna možne težave oziroma odstopanja od primarnega obračuna, vam preklic zaključenega obračuna regresa odsvetujemo.

V tem prispevku