Urejanje bančnega izpiska

Urejamo lahko le osnutek bančnega izpiska (nepotrjen). Na bančnem izpisku urejamo splošne podatke o bančnem izpisku, vrstice bančnega izpiska. Vrstice bančnega izpiska lahko brišemo in dodajamo.

Urejanje splošnih podatkov o bančnem izpisku

 1. V meniju Banka > Bančni izpiski 
 2. izberemo na preglednici bančni izpisek, ki ga želimo urediti, tako da kliknemo na datum izpiska.
 3. Če je izpisek potrjen, ga moramo najprej preklicati v osnutek, s klikom na Prekliči potrditev
  • S preklicem izpiska, program izbriše temeljnico v dvostavnem knjigovodstvu in prekliče zapiranje odprtih postavk na izpisku, povezave pa ostanejo, zato se ob ponovni potrditvi izpiska postavke zaprejo.
 4. Kliknemo na Uredi.
 5. Uredimo lahko splošne podatke, vezane na izpisek (datum izpiska, številka izpiska, transakcijski račun...).

Urejanje vrstic bančnega izpiska

 1. Na osnutku bančnega izpiska, kliknemo na na začetku vrstice, ki jo želimo urediti.
 2. Podatki v poljih za vnos vrstice ustrezno popravimo. Postavke popravljamo na enak način kot vnašamo nove vrstice, pri čemer se znesek, ki je zapisan na vrstici, ki jo urejamo, ne spremeni ob povezavi z odprto postavko. 
 3. Po končanem urejanju, vrstico shranimo s klikom na .
 4. Program pri zapiranju postavk preverja:
  • ujemanje po sklicu in točnosti zneska > v kolikor se znesek povezanega računa ne ujema z zneskom plačila, program izpiše opozorilo in postavko zapre v višini zneska plačila.
  • dodatno še po odprti postavki ter prejemniku oziroma nalogodajalcu.

Brisanje vrstic bančnega izpiska

 1. Na osnutku bančnega izpiska poiščemo vrstico izpiska, ki jo želimo brisati.
 2. Vrstico izbrišemo s klikom nana koncu vrstice, ki jo želimo brisati.  

Dodajanje vrstic bančnega izpiska

 1. Na osnutku bančnega izpiska dodamo vrstico tako, da v polja za vnos vpišemo ustrezne podatke.
 2. Izberemo Prejemnika oziroma nalogodajalca.
 3. Z vnosom podatkov lahko:
 4. Vpišemo znesek v breme ali dobro.
 5. Po končanem urejanju, vrstico shranimo s klikom na

Po končanem urejanju bančnega izpiska

Ko smo končali z urejanjem bančnega izpiska oziroma z vnosom podatkov, nam program ponudi naslednje možnosti:

 • Shrani > program bo izpisek shranil, ne bo pa knjižen v knjigovodstvu in postavke ne bodo zaprte. Izpisek bo v osnutku.
 • Potrdi > program bo izpisek knjižil v knjigovodstvu in zaprl postavke.
 • Potrdi in nov > program bo izpisek knjižil v knjigovodstvu in zaprl postavke in hkrati odprl novo okno za vnos bančnega izpiska.  
V tem prispevku