Urejanje bančnega izpiska

Na bančnem izpisku urejamo splošne podatke o bančnem izpisku, urejamo vrstice bančnega izpiska, jih brišemo in dodajamo.


Urejanje splošnih podatkov o bančnem izpisku

1. Izberemo bančni izpisek, ki ga želimo urediti, tako da kliknemo na datum izpiska.

2. Kliknemo na Uredi.

3. Če je bil izpisek že potrjen, ga je treba najprej preklicati s klikom na Preklic potrditve. S preklicem se izbriše temeljnica v dvostavnem knjigovodstvu in se prekliče zapiranje odprtih postavk na izpisku, povezave pa ostanejo, tako da se s ponovno potrditvijo postavke zaprejo.

4. Bančni izpisek postane osnutek dokumenta, kjer kliknemo na Uredi

5. Uredimo splošne podatke, vezane na izpisek (Datum izpiska, Številka izpiska, Transakcijski račun...).

 

 

Urejanje vrstic bančnega izpiska

 

1. Podatke v vrsticah bančnega izpiska uredimo tako, da v vrstici, ki jo želimo urediti, kliknemo na ikono na začetku vrstice. 

2. Podatki se prikažejo v poljih za vnos vrstice, kjer jih ustrezno popravimo.  

3. Postavke popravljamo na enak način, kot vnašamo nove vrstice, pri čemer se znesek, ki je zapisan na vrstici, ki jo urejamo, ne spremeni ob povezavi z odprto postavko.

4. Ko je postavka urejena, kliknemo na Shrani vrstico.

 Program pri zapiranju preverja:

-ujemanje po sklicu in točnosti zneska

-dodatno še po odprti postavki ter prejemniku oziroma nalogodajalcu.

 

Brisanje vrstic izpiska

1. Poiščemo vrstico izpiska, ki jo želimo brisati.

2. Kliknemo na križec (X) na koncu vrstice, ki jo želimo brisati.  

 

Dodajanje vrstic izpiska

1. Na izpisku dodamo vrstico tako, da v polja za vnos vpišemo ustrezne podatke:

2. Vpišemo znesek v breme ali dobro.

3. Kliknemo Shrani vrstico.

 

Po urejanju bančnega izpiska izberemo:

  • Shrani (dokument se bo shranil, ne bo pa še knjižen v knjigovodstvu in postavke ne bodo zaprte),
  • Potrdi (dokument bo knjižen v knjigovodstvu in postavke se bodo zaprle) ali
  • Potrdi in nov (enako kot Potrdi, hkrati pa se odpre nov bančni izpisek za vnos).

 

V tem prispevku