Pripomoček v zalogah - manjkajoča zaloga

V program smo dodali pripomoček, ki omogoča pregled artiklov, ki jih nimamo več na zalogi oziroma artiklov, ki imajo zalogo manjšo od določene vrednosti. S pripomočkom lahko tudi hitro in enostavno pripravimo izdana naročila pri izbranih dobaviteljih.

 1. V meniju Poslovanje > Zaloge izberemo zavihek Pripomočki > Manjkajoča zaloga.
 2. Vnesemo datum, na katerega želimo preveriti stanje zalog, datum zadnje nabave in datum zadnje izdaje.
 3. Določimo minimalno količino artiklov.
 4. Pregled lahko omejimo po posameznem skladišču in po posameznem tipu artikla.
 5. Če imamo vnesen vsaj en nabavni cenik, program prikaže polje Naroči pri cenovno ugodnejšem dobavitelju. 
  • Če polje označimo, bodo na preglednici prikazani podatki iz nabavnega cenika, ki ima najnižjo ceno.
  • Sicer pa so prikazani podatki iz zadnjih prejemov artikla.
 6. S klikom na Najdi program prikaže na preglednici artikle, ki imajo na določen dan zalogo enako nič oziroma manjšo od vnesene vrednosti.
 7. Artikle z manjkajočo zalogo naročimo samo s klikom na Priprava izdanih naročil.
 8. Artikle označimo, izberemo dobavitelja in vpišemo količino, ki jo želimo naročiti, ter izvedemo vse korake masovne priprave naročil. 
 9. Nazadnje v meniju Poslovanje > Izdana naročila pripravljene osnutke izdanih naročil samo še potrdimo.

Več o pripomočku manjkajoča zaloga lahko preberete tukaj.

V tem prispevku