Uvozi, izvozi in API povezave

Program Minimax omogoča izvoz vseh podatkov kot so šifranti, knjižbe, prometi v excell preglednice ali XML datoteko. Enako omogoča tudi uvoze iz drugih programov preko XML datoteke po shemi, ki je predpisana za uvoz v Minimax ali prek excell preglednice, ki jo predhodno pripravimo in napolnimo.