Prekinitev ali preklic prekinitve licenčne pogodbe

Navodilo velja za primer prekinitve uporabe programa Minimax.

Administrator (podjetnik ali računovodja) prekine licenčno pogodbo za uporabo Minimaxa s 30-dnevnim odpovednim rokom, skladno s splošnimi pogoji, ali kadar koli kasneje. 

Med odpovednim rokom lahko administrator prekinitev pogodbe prekliče.

Pomembno.

V času do izteka odpovednega roka obvezno arhivirajte vse podatke.

Po datumu prekinitve bomo skladno z Uredbo GDPR nepovratno izbrisali vse podatke organizacij iz programa Minimax. Obnovitev podatkov ne bo več mogoča.

Prekinitev licenčne pogodbe

  1. Na vstopni strani programa izberemo ikono  
  2. in kliknemo na naziv organizacije.
  3. Kliknemo na ikono  (desno zgoraj).
  4. Izberemo Prekini licenčno pogodbo, ter prek 4 korakov uredimo prekinitev.

1. korak

5. Izberemo Naprej.

2. korak

6. Iz spustnega seznama izberemo Razlog prekinitve.

7. Izberemo  Naprej.

3. korak

8. Vnesemo datum prekinitve.

9. Izberemo Naprej.

4. korak

10. Prepišem številko, ki jo program predlaga.

11. Izberemo > Potrjujem prekinitev Licenčne pogodbe in uporabe Minimax.

Obvestilo.

Teden dni pred iztekom prekinitve administrator prejme še zadnje obvestilo glede prekinitve na e-poštni naslov.

Preklic prekinitve licenčne pogodbe

Ko administrator sproži prekinitev licenčne pogodbe, lahko kadar koli pred napovedanim datumom prekinitve prekliče prekinitev pogodbe.

  1. Preklic prekinitve licenčne pogodbe uredimo na vstopni strani programa Minimax prek gumba Prekliči prekinitev licenčne pogodbe. 
  2. ter prepišemo številko, ki jo program predlaga za preklic in izberemo Potrdi preklic prekinitve pogodbe.
    • Pogodba začne ponovno veljati za nedoločen čas.

Obvestilo računovodji o prekinitvi licenčne pogodbe podjetnika

Če licenčno pogodbo prekine podjetnik, ki je omogočil dostop do organizacije zunanjemu računovodji,  bo tudi računovodja znotraj programa prejel obvestilo o prekinitvi. 

Preklic prekinitve licenčne pogodbe lahko izvede samo administrator (podjetnik).

V tem prispevku