Tiskanje opominov

Navodilo velja za pripravo in tiskanje opominov.

  1. V meniju Poslovanje > Odprte postavke.
  2. Kliknemo na Tiskanjeizberemo Tiskanje opominov, 
  3. na prvem koraku poljubno uredimo:
    • Datum: določimo ali bomo tiskali na datum računa zapadlosti ali opravljanja 
    • določimo datume od in do 
    • določimo Datum plačila do:
    • Konto: v primeru, da pustimo polje prazno, program pripravi izpis za vse saldakontne konte.
    • Stranka: lahko se omejimo na posamezno stranko ali izberemo več strank z dodajanjem kljukice.
    • v polju Najmanjši znesek opomina: se lahko omejimo na najmanjši znesek od katerega bomo obračunali strošek opomina.
  4. nato kliknemo Najdi, da program prikaže podatke po katerih smo se omejili
  5. nadaljujemo na naslednji korak s klikom na Naprej, 
  6. V zavihku Osnovni podatki vnesemo:
    • Datum opomina in
    • Stroški opomina: vnesemo znesek stroška opomina, ki pa ga program nikamor ne knjiži.
  7. V zavihku Predogled urejamo obstoječe nastavitve izpisa opomina.  S klikom na pripravimo nov izpis opomina.
    • Več o nastavitvi izpisa opomina lahko preberete ...Tukaj.
  8.  Kliknemo Izvedi.
  9. Program vpraša. "Izvedle se bodo izbrane aktivnosti. Želite nadaljevati? 
    • Če tega opozorila ne želimo več prikazovati, dodamo kljukico: Ne opozarjaj več.
  10. Izberemo V redu.
  11. Program pripravi Izpis odprtih postavk v PDF dokumentu, ki ga lahko natisnemo, prenesemo/shranimo v računalnik ali pošljemo po e-pošti.
V tem prispevku