Tiskanje opominov

Navodilo velja za pripravo in tiskanje opominov.

 1. V meniju Poslovanje > Odprte postavke,
 2. kliknemo na Tiskanjeizberemo Tiskanje opominov, 
 3. na prvem koraku poljubno uredimo:
  • Datum: določimo ali bomo tiskali na datum računa zapadlosti ali opravljanja 
  • določimo datume od in do 
  • določimo Datum plačila do:
  • Konto: v primeru, da pustimo polje prazno, program pripravi izpis za vse saldakontne konte.
  • Stranka: lahko se omejimo na posamezno stranko ali izberemo več strank z dodajanjem kljukice.
  • v polju Najmanjši znesek opomina: se lahko omejimo na najmanjši znesek od katerega bomo obračunali strošek opomina.
 4. nato kliknemo Najdi, da program prikaže podatke po katerih smo se omejili
 5. nadaljujemo na naslednji korak s klikom na Naprej, 
 6. V zavihku Osnovni podatki vnesemo:
  • Datum opomina in
  • Stroški opomina: vnesemo znesek stroška opomina, ki pa ga program nikamor ne knjiži.
 7. V zavihku Predogled urejamo obstoječe nastavitve izpisa opomina.  S klikom na pripravimo nov izpis opomina.
  • Več o nastavitvi izpisa opomina lahko preberete ...Tukaj.
 8.  Kliknemo Izvedi.
 9. Program vpraša. "Izvedle se bodo izbrane aktivnosti. Želite nadaljevati? 
  • Če tega opozorila ne želimo več prikazovati, dodamo kljukico: Ne opozarjaj več.
 10. Izberemo V redu.
 11. Program pripravi Izpis odprtih postavk v PDF dokumentu, ki ga lahko natisnemo, prenesemo/shranimo v računalnik ali pošljemo po e-pošti.
V tem prispevku