Priprava plačilnega naloga - UPN brez vnosa zneska

Če želimo pripraviti plačilni nalog in pri tem ne vemo dejansko kolikšen znesek bo položen, lahko pripravimo nalog brez vnosa zneska

1. V meniju  Banka > Plačilni nalogi

2. Kliknemo na Nov.

3. Vnesemo vsa polja, razen polje Znesek pustimo prazno. 

4. Plačilni nalog Shranimo.

 

Kaj program pripravi?

Program bo s tiskanjem plačilnega naloga  pripravil UPN obrazec s praznim poljem za vnos zneska.

V tem prispevku