Urejanje urne postavke vseh vrst izplačil

Program iz nastavitev obračuna plače in podatkov delavca izračuna urno postavko rednega dela in nadomestil. V kolikor nam izračunana urna postavka izplačila ne ustreza jo lahko ročno spremenimo.

  1. V meniju Plače > Obračun plač, na drugem koralu obračuna plače,
  2. izberemo vrsto izplačila, katere urno postavko želimo preveriti.
  3. Pri polju Prikaži samodejne podatke dodamo kljukico.
  4. Program prikaže podatke iz katerih je izračunana urna postavka izbrane vrste izplačila.
  5. S klikom na lahko pri vsaki vrsti izplačila lahko spremenimo obračunske podatke. Spremenimo lahko opis, število enot, znesek na enoto, odstotek in skupen znesek. 
  6. S klikom na Potrdi, program glede na vnesene (spremenjene) podatke izračuna urno postavko.
  7. Zraven podatka, ki smo ga ročno spremenili, program prikaže. S klikom na ikono, program povrne podatek na prvotni.
  8. Da je bila urna postavka posamezne vrste izplačila ročno spremenjena je vidno tudi na obračunu plače delavca. Na vrstici obračuna, zraven vrste izplačila, je izpisana informacija, da so bili podatki ročno vneseni. 
V tem prispevku