Izvoz knjižb iz programa Minimaxa in uvoz v iCenter

Navodilo velja za primer izvoza knjižb iz programa Minimax in uvoz v program iCenter.


Izvoz knjižb iz programa Minimax

1 .V meniju  Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo.

2. Nato kliknemo > Masovne obdelave > izberemo Izvoz Promet.w-1.

3. Program pripravi datoteko v odloženih delih.

4. Stisnjeno datoteko (zip) shranimo na trdi disk računalnika in jo »razpakiramo« (unzip).

5. V izbrani mapi je pripravljena datoteka PROMET.W-1, ki jo nato uvozimo v iCenter.


Uvoz knjižb v iCenter

 

V iCentru v Dvostavnem knjigovodstvu uvažamo podatke v Posrednem knjiženju.

1. Preko Uvoza podatkov (gumb zgoraj desno) ...

 

2. Izberemo Uvoz podatkov in označimo Uvoz knjižb iz besedilne datoteke (WIN).

 

3. Nato lahko uvozimo stranke.

  • Ker strank kot posebno datoteko v tem procesu ne prenašamo, kliknemo Opusti.

4. Prenesi iz mape: poiščemo mapo, kamor smo shranili datoteko promet.w-1.

5. Mapa in ime preimenovane datoteke: vpišemo mesto in ime datoteke, ki bo shranjena kot arhivska datoteka za promet.w-1 (ni obvezno).

6. Knjiženje v obdobje: Iz datuma (ker v tem primeru lahko prenašamo podatke za več mesecev).

7. Temeljnica iz: Nastavitve.

8. Temeljnica: izberemo iz šifranta.

9. SM, SN in referent: izberemo iz šifranta, če želimo, da bodo ti podatki evidentirani.

10. Dogodek: izberemo iz šifranta.

11. Kliknemo Potrdi.

12. Program uvozi podatke in izpiše informacijo o uspešnosti uvoza.

 

13. Knjižbe program prikaže v posrednem knjiženju. 

14. Poknjižimo jih s klikom na Knjiži.

V tem prispevku