Izvoz knjižb iz programa Minimaxa in uvoz v iCenter

Navodilo velja za primer izvoza knjižb iz programa Minimax in uvoz v program iCenter. Program pripravi datoteko w-1, v kateri so zajete samo knjižbe (brez podatkov DDV). Ta način priporočamo pri prenosu podatkov otvoritve oziroma v primeru, da ne potrebujemo podatkov DDV. 

Če želimo prenesti tudi podatke za DDV, uporabimo izvoz knjižb v xml datoteko

Izvoz knjižb (brez DDV) iz programa Minimax

 1. V meniju  Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo
 2. Izberemo zavihek Masovne obdelave.
 3. Izberemo akcijo Izvoz Promet.w-1 in kliknemo Naprej.
 4. Na drugem koraku izberemo vrstice, ki jih želimo izvoziti iz Minimaxa v datoteko za uvoz v iCenter.
 5. S klikom Naprej se pomaknemo na naslednji korak, pregled izbranih vrstic.
 6. S klikom Izvedi program pripravi datoteko IzvozPrometW1.
  • Datoteka je na voljo v meniju nastavitve organizacije > Dokumenti 48 ur.
 7. S klikom na povezavo shranimo datoteko v zip obliki na svoj računalnik in jo ekstrahiramo (unzip).
 8. V izbrani mapi je pripravljena datoteka PROMET.W-1, ki jo uvozimo v iCenter.

Uvoz knjižb v iCenter

 1. V iCentru, v Dvostavnem knjigovodstvu, uvažamo podatke v Posrednem knjiženju.
 2. Kliknemo na Uvoz podatkov (gumb zgoraj desno).
 3. Izberemo Uvoz podatkov in označimo Uvoz knjižb iz besedilne datoteke (WIN).
 4. Nato lahko uvozimo stranke.
  • Ker strank kot posebno datoteko v tem procesu ne prenašamo, kliknemo Opusti.
 5. Prenesi iz mape: poiščemo mapo, kamor smo shranili datoteko promet.w-1.
 6. Mapa in ime preimenovane datoteke: vpišemo mesto in ime datoteke, ki bo shranjena kot arhivska datoteka za promet.w-1 (ni obvezno).
 7. Knjiženje v obdobje: Iz datuma (ker v tem primeru lahko prenašamo podatke za več mesecev).
 8. Temeljnica iz: Nastavitve.
 9. Temeljnica: izberemo iz šifranta.
 10. SM, SN in referent: izberemo iz šifranta, če želimo, da bodo ti podatki evidentirani.
 11. Dogodek: izberemo iz šifranta.
 12. Kliknemo Potrdi.
 13. Program uvozi podatke in izpiše informacijo o uspešnosti uvoza.
 14. Knjižbe program prikaže v posrednem knjiženju. 
 15. Poknjižimo jih s klikom na Knjiži.


Ne spreglejte.

Pred izvažanjem knjižb je zelo pomembno, da uskladite šifrant strank (enake šifre) in šifrant kontov (enaki analitični konti) v obeh programih.

V tem prispevku