Pri obračunu plače ne predlaga novo zaposlenega delavca

Navodilo velja za primer, ko imamo novo zaposlenega delavca, pa ga program na drugem koraku obračuna plače ne predlaga.

1. V meniju Šifranti > Delavci.

2. Na novo zaposlenem delavcu preverimo datum zaposlitve v polju Zaposlitev od.

 

3. Vnesemo datum zaposlitve, da bo program delavca upošteval na obračunu.

4. Shranimo vnos.

V tem prispevku