Pri obračunu plače ne predlaga novo zaposlenega delavca

Navodilo velja za primer, ko imamo novo zaposlenega delavca, vendar ga program na drugem koraku obračuna plače ne predlaga.

Preverimo nastavitve:

  1. V meniju Šifranti > Delavci.
  2. Na novo zaposlenem delavcu preverimo datum zaposlitve v polju Zaposlitev od.
  3. Vnesemo datum zaposlitve, da bo program delavca upošteval na obračunu.
  4. Shranimo vnos.
V tem prispevku