Statistika - pregled poslovanja z grafikoni

Na vstopni strani najdemo zavihek Statistika, ki je uporaben pripomoček za pregled kazalnikov za računovodske servise.

Tu lahko pregledujemo naslednje podatke:

Število vseh organizacij

Program izpiše število vseh organizacij, razdeli jih na:

  • Lastne (organizacije odpremo sami)
  • Povezane (dostop do zunanjih organizacij)
  • Vse organizacije 

Število knjižb po organizacijah

Pregled število knjižb po organizacijah – številčno ter z grafom.

Podatke pregledujemo za zadnjih 30 dni ali za zadnjih 12 mesecev. 

Število knjižb po uporabnikih

Pregled števila knjižb po uporabnikih – številčno ter z grafom.

Podatke pregledujemo za zadnjih 30 dni ali za zadnjih 12 mesecev. 

Manjkajoči obračuni

Program glede na nastavitve, ki jih imamo, opozori na število manjkajočih obračunov.

Obvešča nas za področje plač ter DDV-ja. 

Organizacije po poslovnih letih

Program grafično prikaže organizacije, v katerem poslovnem letu se nahajajo.

Ko se postavimo na vrstico grafa, nam program izpiše število organizacij v določenem poslovnem letu. 

Če nato kliknemo na vrstico, nam prikaže seznam teh organizacij.

Organizacije glede na vrsto

Z grafom je prikazana organizacija glede na vrsto organizacije:

  • gospodarska družba, 
  • zasebnik, 
  • društvo, 
  • pravne osebe zasebnega prava in 
  • kmečko gospodinjstvo.

Ko se postavimo na graf, nam program izpiše število organizacij glede na vrsto. 

V tem prispevku