Vnos nove organizacije

Ob prvi registraciji plačnika program samodejno odpre organizacijo plačnika - torej organizacijo, ki smo jo izbrali pri registraciji v Minimax.

Vnos nove organizacije

Nove, dodatne organizacije dodaja administrator plačnika na spodaj opisani način:

 1. Na vstopni strani programa Minimax kliknemo na gumb Nova.
 2. V polju Svojo organizacijo lahko izberete iz javne baze: izberemo organizacijo iz javne baze. 
  • V iskalnik vpišemo podatke organizacije po davčni številki, nazivu ali TRR računu.
 3. Izberemo vrsto organizacije
  • gospodarska družba,
  • zasebnik,
  • kmečko gospodinjstvo, 
  • pravne osebe zasebnega prava, 
  • društvo.
 4. Če organizacije ni na seznamu oz. javni bazi, vpišemo podatke ročno.
  • naziv,
  • naslov,
  • pošta in kraj,
  • določimo zavezanca za ddv, davčno številko,
  • leto začetka vodenja poslovanja v Minimaxu (izbiramo med tekočim ali preteklim poslovnim letom,
  • prepis kontov in pokazateljev iz organizacije:
   • Za novo organizacijo lahko uporabimo splošni kontni načrt sistema Minimax, ki ga lahko naknadno urejamo.
   • Če pa imamo v Minimaxu že kakšno organizacijo z urejenim kontnim načrtom, ga lahko kopiramo. Izberemo jo na seznamu in kontni načrt se bo prepisal na novo organizacijo. (Program ponudi samo organizacije iste vrste.)
 5. Podatke shranimo

Pozor.

Izbira vrste organizacije in leto začetka vodenja poslovanja v Minimaxu je dokončna in po potrditvi je ne moremo več spreminjati.

Dostop uporabnikov plačnika do nove organizacije

Ko dodamo novo organizacijo, uporabniki plačnika (delavci v računovodskem servisu) samodejno prejmejo dostop do nove organizacije.

Za vsakega uporabnika plačnika posebej določimo ali lahko obdeluje podatke te organizacije.

Kako uporabnikom plačnika uredimo dostop do te organizacije preverite tukaj.

Če bi zaradi nove organizacije in s tem povečanega obsega dela istočasno moralo vstopati več uporabnikov kot imamo sedaj število licenc, lahko število licenc preprosto povečamo.
Navodilo za določanje licenc.

Dostop uporabnikov organizacije do nove organizacije

 • Z določitvijo števila licenc smo določili koliko uporabnikov organizacije lahko naenkrat dostopa do te organizacije.
 • Uporabnikov organizacije je lahko več kot je licenc.

Več o dodajanju uporabnikov organizacije (v podjetju, stranki servisa) preverite tukaj.

V tem prispevku