Posebnosti knjiženja prejetih računov pri obračunu DDV po plačani realizaciji

Pri "navadnih" davčnih zavezancih ob knjiženju prejetega računa program pripravi avtomatično knjigovodsko temeljnico, ki vključuje tudi ustrezne zapise v davčne evidence.

Pri zavezancih, ki DDV obračunavajo na podlagi plačane realizacije, bo obveznost za DDV vpisana v davčne evidence šele z dnem plačila.

Datum za DDV na temeljnici prejetega računa

Datum za DDV določa, v katerem davčnem obdobju bo prejeti račun knjižen.

V primeru vodenja DDV-ja po plačani realizaciji program pripravi temeljnico s podatki za DDV brez vpisanega podatka Datum za DDV. To pomeni, da je prejeti račun sicer zapisan v knjigovodskih evidencah, v davčnih pa še ne.

Pri zapiranju (knjiženju) plačil prejetega računa, program na temeljnici prejetega računa pripravi dodaten zapis s podatki za DDV, kjer je vpisan Datum za DDV.

Če je (delnih) plačil več, pripravi za vsako plačilo nov zapis, pri čemer je znesek plačila razdeljen na ustrezno osnovo in znesek DDV-ja, Datum za DDV pa je enak datumu plačila.

Ročen vnos datuma za DDV po plačani realizaciji

  1. Pri ročnem zapiranju plačil kliknemo na temeljnico.
  2. Na vrstici DDV, ki ne vsebuje datuma za DDV, kliknemo na Označi kot plačano.
  3. Vnesemo Datum in Znesek plačila.
  4. Izberemo V redu.
  5. Program pripravi novo vrstico za DDV z datumom in zneskom.

Posebni primeri prejetih računov, kjer ne velja DDV po plačani realizaciji

  1. Prejeti račun za predplačilo > program zapiše podatke v DDV evidence na podlagi datuma prejema predplačila.
  2. Prejeti račun za samoobdavčitev > tak račun bo v podatke za DDV zabeležen na podlagi datuma opravljanja storitve,
    • če je obdobje DDV-ja že zaključeno, program poknjiži račun na podlagi datuma prejema računa.
  3. Račune, ki so oproščeni DDVja) > program poknjiži v obračun DDV-ja na podlagi datuma prejema računa.

V teh primerih program pri knjiženju prejetega računa na temeljnici vpiše tudi Datum za DDV, kar pomeni, da je račun že takoj vpisan v davčne evidence.

V tem prispevku