Kako vnesemo artikel v odstotkih od določene vrednosti?

Opisani obračun potrebujemo največkrat za obračun različnih storitev, na primer provizije.

  1. Izberemo artikel, ki ima v polju ME (merska enota) vpisan odstotek.
  2. Vpišemo količino oziroma število odstotkov.
  3. Vnesemo ceno brez DDV > znesek, iz katerega bo program izračunal vpisane odstotke.
  4. Vrstico dodamo na račun s klikom na Shrani.

Primer za obračun 10 % provizije od skupne vrednosti 2.000,00 EUR.

V tem prispevku