Pozabili smo geslo uporabniškega računa

Pozabljeno geslo

 1. Če smo pozabili svoje geslo, pri prijavi kliknemo na Pozabljeno geslo?
 2. Vpišemo e-poštni naslov, s katerim smo registrirani v program.
 3. Na elektronski naslov prejmemo povezavo.
 4. Kliknemo na povezavo v elektronski pošti.
 5. Vnesemo novo geslo.
  • Geslo ima vsaj šest znakov in ne sme vsebovati našega imena, priimka ali e-pošte.
 6. Ponovno vnesemo geslo.

Po uspešnem vnosu se ponovno prijavimo v program z novim geslom.

Sprememba gesla

Geslo lahko spremenimo v nastavitvah uporabniškega računa.

 1. Ob prijavi v program izberemo Plačnik> Moj profil.
 2. Kliknemo na gumb Urejanje osnovnih podatkov.
 3. Kliknemo gumb Sprememba gesla.
 4. Vnesemo trenutno geslo.
 5. Nato vnesemo novo geslo.
  • Geslo ima vsaj šest znakov in ne sme vsebovati vašega imena, priimka ali e-pošte.
 6. Ponovimo novo geslo.
 7. Kliknemo Shrani.

Pri ponovni prijavi vpišemo novo, spremenjeno geslo.

Zaklenjeno geslo

Če pri prijavi v program Minimax večkrat vtipkamo napačno geslo, program zaklene geslo.

 1. Izbrišemo zgodovino brskanja v brskalniku.
 2. Nato ponovno zaženemo brskalnik.
 3. Pri prijavi v program izberemo Pozabljeno geslo?
 4. Vpišemo e-poštni naslov, s katerim smo registrirani v program.
 5. Na elektronski naslov prejmemo povezavo.
 6. Kliknemo na povezavo v elektronski pošti.
 7. Vnesemo novo geslo.
  • Geslo ima vsaj šest znakov in ne sme vsebovati našega imena, priimka ali e-pošte.
 8. Ponovno vnesemo geslo.

Po uspešnem vnosu se ponovno prijavimo v program z novim geslom.

V tem prispevku