Zasebnik - invalid nad kvoto

Navodilo velja v primeru, da je zasebnik invalid nad predpisano kvoto in mu na podlagi odločbe Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov ni potrebno plačevati prispevkov za PIZ.

Nastavitve zasebnika

  1. Najprej v meniju > Šifranti > Delavci.
  2. Izberemo zasebnika.
  3. Dodamo kljukico v polju Invalid nad kvoto.
  4. Shranimo vnos.

Vnos obračuna

Nato v meniju Plače > Obračun plač pripravimo obračun za zasebnika.

Kaj program pripravi?

S to nastavitvijo program ne obračuna prispevkov PIZ za zasebnika in ne pripravi plačilnega naloga za PIZ zasebnika.

V tem prispevku