Potni nalogi

Potne naloge lahko izstavljamo, tiskamo, obračunavamo in knjižimo. Povezava z orodjem Google maps omogoča, da program za relacijo predlaga pot in izračuna kilometre. Samodejno izračuna tudi višino dnevnice, glede na trajanje in državo, dodajati pa je mogoče tudi ostale stroške (parkirnine, cestnine, stroške nočitev, nakupa sejemskih vstopnic…). Program pripravi tudi obrazec REK-1 in plačilni nalogi. Potne naloge lahko preprosto kopiramo, urejamo in brišemo.