Masovne obdelave v dvostavnem knjigovodstvu

Navodilo velja za masovno urejanje oziroma izvažanje temeljnic iz dvostavnega knjigovodstva.

Namenjeno je podjetnikom, kateri imajo npr. izdane račune v programu Minimax, računovodja pa uporablja drug računovodski program.

 1. V meniju  Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo in kliknemo Masovne obdelave.
 2. Na prvem koraku imamo naslednje možnosti:
  • Potrjevanje > omogoča masovno potrjevanje osnutkov temeljnic.
  • Preklic potrditve > omogoča masovni preklic potrjenih temeljnic v osnutek.
  • Brisanje > omogoča masovno brisanje osnutkov temeljnic.
  • Izvoz Promet.w-1 > izvozi knjižbe in pripravi datoteko, ki jo shranimo v računalniku. Namenjeno je uvozu knjižb v iCenter brez podatkov DDV (npr. za otvoritev).
  • Izvoz v XML > izvozi temeljnice in pripravi datoteko, ki jo shranimo v računalniku. Namenjeno je uvozu temeljnic v druge programe.
  • Izvoz v XML (VOD standard) > izvozi temeljnic izdanih računov, ki so knjižene po VOD standardu in pripravi datoteko, ki jo shranimo v računalniku. Namenjeno je uvozu temeljnic izdanih računov v programe, ki podpirajo VOD standard.
  • Tiskanje kartice konta > natisne pdf dokument kartic kontov.
  • Tiskanje kartice stranke > natisne pdf dokument kartic strank.
 3. Na drugem koraku program prikaže temeljnice. 
  • Prikaz temeljnic lahko dodatno omejimo glede na vnos filtra (vrsta temeljnice, datum, opis status, vpisa datuma za DDV) in kliknemo Najdi.
  • Temeljnice, ki jih želimo izvoziti, označimo.
 4. Kliknemo naprej, da preverimo izbrane vrstice.
 5. S klikom Izvedi program pripravi datoteko, katero odpremo ali shranimo s klikom na zapis (kot kaže slika spodaj).
  • Dokument je še 48 ur dostopen v meniju Nastavitve > Dokumenti
V tem prispevku