Izvoz temeljnic v xml datoteko za uvoz v druge programe

Navodilo velja na izvoz izbranih temeljnic iz dvostavnega knjigovodstva v datoteko XML.

Namenjeno je podjetnikom, kateri imajo npr. izdane račune v programu Minimax, računovodja pa uporablja drug računovodski program.

 

1. V meniju  Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo in kliknemo Masovne obdelave.

2. Na prvem koraku imamo naslednje možnosti:

  • Potrjevanje > omogoča masovno potrjevanje osnutkov temeljnic
  • Brisanje > omogoča masovno brisanje osnutkov temeljnic
  • Izvoz Promet.w-1 > izvozi temeljnice v odložena dela
  • Izvoz v XML > izvozi temeljnice v odložena dela

 Izberemo želeno aktivnost. V našem primeru izberemo Izvoz v XML.

 

3. Na drugem koraku izberemo temeljnice , katere želimo izvažati:

4. Kliknemo naprej, da preverimo izbrane vrstice.

 

5. S klikom Izvedi program pripravi datoteko , katero najdemo v meniju Nastavitve > Odložena dela.

 

V tem prispevku