Vnos prejetega naročila in podatki o dobavi

Vnos prejetih naročil je namenjen notranjemu nadzoru nad naročili kupcev in potrditvi naročil. Spremljamo lahko datum naročila, potrditve, predvidene dobave in dejanske dobave.

Vnos glave prejetega naročila

 1. V meniju Poslovanje > Prejeta naročila kliknemo na Nov. Program odpre okno za vnos novega naročila. 
 2. V glavo naročila vnesemo splošne podatke o naročilu:
  • Številka: ta podatek program vpiše samodejno v okviru poslovnega leta in je ne moremo spreminjati.
  • Stranka: izberemo jo na spustnem seznamu. Če stranke ni na spustnem seznamu, jo lahko dodamo s klikom na , brez da bi zaprli vnosno okno naročila. Podatke o stranki lahko spreminjamo s klikom na .
  • Datum: vnesemo datum prejema naročila od kupca.
  • Rok: vnesemo datum predvidene dobave. Rok dobave je izpisan tudi na izpisu prejetega naročila, ki ga kot potrditev lahko pošljemo kupcu.
  • Denarna enota: izberemo denarno enoto. (program samodejno predlaga domačo denarno enoto oz. denarno enoto stranke)
  • Analitika: izberemo jo lahko na spustnem seznamu. Če analitike ni na spustnem seznamu, jo lahko dodamo s klikom na .
  • Veza: vpišemo poljubno vezo.

Vnos vrstic prejetega naročila

Na vrstice prejetega naročila vnesemo podatke o posameznih artiklih in količinah.

 1. V polju Skladišče izberemo na spustnem seznamu skladišče iz katerega bomo razbremenjevali zaloge artiklov.
 2. Artikel izberemo na spustnem seznamu, tako da v polje vnesemo začetek opisa artikla (na primer "art" za artikel).
  • Če artikla ni na spustnem seznamu, ga lahko dodamo s klikom na ali prek menija Šifranti > Artikli.
  • S klikom na lahko urejamo nastavitve izbranega artikla. 
 3. Program predlaga iz šifranta opis, šifro in naziv izbranega artikla, ki jih lahko spremenimo. Podatek bo prikazan na izpisu prejetega naročila.
 4. Vnesemo količino, ustrezen % popusta in po potrebi popravimo ceno (program jo upošteva iz šifranta artikla). 
 5. S klikom naprogram prikaže na pogledu (ne izpisu) računa podrobne podatke artikla (podatki se prikazujejo glede na izbrani artikel in osvežujejo glede na vpisano prodajno ceno v vrstici):
  • Predhodno prodajno ceno temu kupcu.
  • Najvišja predhodna prodajna cena.
  • Predhodni popust temu kupcu.
  • Najvišji predhodni popust.
  • Nabavna cena.
  • Razlika v ceni glede na trenutno prodajno ceno.
 6. S klikom na Shrani vrstico program doda artikel na vrstico naročila.
 7. Če je naročilo sestavljeno iz več artiklov, jih dodamo po opisanem postopku (točke 3 do 7).
  • Artikel na vrstici popravimo s klikom na ,
  • posamezno vrstico brišemo s klikom na križec na koncu vrstice.

Predogled izpisa prejetega naročila

V zavihku Predogled urejamo obstoječ izpis prejetega naročila. 

 1. S klikom + Nov izpis pripravimo nov izpis prejetega naročila.
 2. V nastavitvah izpisa Potrditev naročila urejamo:
  • Splošne nastavitve
  • Glavo listine
  • Naslov
  • Dodatne opise/klavzule
  • Podpis
  • Noga listine
  • Terminologijo in prevajanje
  • Ostale nastavitve.

V zavihku Ostale nastavitve imamo možnost, da nastavimo dodatne nastavitve za izpis prejetega naročila. Posamezno nastavitev vključimo tako, da damo kljukico pri nastavitvi:

 • Tiskanje kode artikla - pri nazivu artikla se v oklepaju izpiše koda artikla. Če artikel nima kode, se koda ne izpiše.
 • Tiskanje zaporedne številke vrstice - na izpisu listine so vrstice artiklov oštevilčene z zaporednimi številkami.
 • Izpis naslova Minimax - zapis www.minimax.si je izpisan na dnu dokumenta.

O urejanju standardnih nastavitev izpisov lahko preberete v splošnih nastavitvah izpisov.

Vnos naslovnika in prejemnika na prejetih naročilih

V prejetih naročilih poleg podatkov naslovnika imamo možnost vnosa podatkov prejemnika.

 1. Pri urejanju prejetega naročila izberemo zavihek Naslovniki in prejemniki.
 2. Program predlaga naslovnika oziroma prejemnika, ki je vnesen v meniju Šifranti > Stranke pri stranki za katero vnašamo prejeto naročilo. 
  • Če naslovnik oziroma prejemnika nimamo vnesenega ga lahko vnesemo ročno.  
  • Podatke o naslovniku oziroma prejemniku lahko spremenimo.

Opombe

V prejetih naročilih lahko za lastno evidenco vnesemo opombe. Opombe se ne izpišejo na izpisu potrditve naročila.

Po končanem vnosu podatkov lahko z gumbi v orodni vrstici:

 • Opustimo vnos naročila (gumb Opusti) > izgubljene bodo vse spremembe.
 • Shranimo naročilo (gumb Shrani) > prejeto naročilo dobi status osnutka.
 • Shranimo in vnesemo novo naročilo (gumb Shrani in nov) > prejeto naročilo dobi status osnutka in program odpre okno za vnos novega naročila.
 • Potrdimo (gumb Potrdi) > prejeto naročilo dobi status potrjeno.

Potrjeno naročilo

Na potrjenem naročilu so naslednji gumbi:

 • Nov > za vnos novega prejetega naročila.
 • Prekliči potrditev > prekličemo potrjen promet.
 • Zaključi > zaključimo naročilo. Prejeto naročilo dobi status zaključeno.
 • Razveljavi > razveljavimo vnos prometa. Prejeto naročilo dobi status razveljavljeno.
 • Kopiraj v račun > podatke iz prejetega naročila, vključno z vrsticami, kopiramo v izdani račun.
 • Kopiraj v predračun > podatke iz prejetega naročila, vključno z vrsticami, kopiramo v predračun.
 • Kopiraj v izdano naročilo > vrstice prejetega naročila kopiramo v izdano naročilo.
 • Kopiraj v izdajo > razbremenimo razpoložljivo količino artiklov na zalogi.   
 • Kopiraj v delovni nalog > podatke iz prejetega naročila, vključno z vrsticami, kopiramo v delovni nalog (vključno s sestavnicami, če jih artikli vsebujejo).
 • Natisni > natisnemo potrdilo o naročilu za kupca.
 • Pošlji po e-pošti > dokument Potrditev prejetega naročila pošljemo kupcu po e-pošti.

Podatki o dobavi

 1. V meniju Poslovanje > Prejeta naročila.
 2. Izberemo Napredno iskanje.
 3. Dodamo kljukico pri polju Podatki o dobavi in izberemo Najdi.
 4. Program izpiše podatke po posameznih naročilih ali je bila dobava izvedena v celoti, delno ali se ni izvedla.
V tem prispevku