Urejanje izpisa plačilne liste

Navodilo velja za urejanje izpisa plačilne liste. 

Urejanje nastavitev izpisa plačilne liste

 1. V meniju za urejanje nastavitevizberemo Izpisi.
 2.  Program odpre preglednico izpisov, na kateri piščemo izpis in kliknemo na naziv Plače - Plačilna lista.
 3.  V nastavitvah izpisa plačilne liste urejamo:
  • Splošne nastavitve.
  • Naslov.
  • Dodatne opise/klavzule.
  • Podpis.
  • Terminologijo in prevajanje.
  • Ostale nastavitve.

 O urejanju standardnih nastavitev izpisov lahko preberete v splošnih nastavitvah izpisov. 

Ostale nastavitve

V ostalih nastavitvah lahko urejamo:

1.Tiskanje ključnih podatkov - program v zgornjem delu plačilne liste izpiše naslednje ključne podatke in jih grafično prikaže: 

 • skupni znesek za plače, 
 • vse prispevke in davke, 
 • prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in 
 • prispevek za zdravstveno zavarovanje ter neto plačo.

V primeru, da ima delavec subvencijo ali katerokoli oprostitev plačila prispevkov, program ključnih podatkov ne prikaže.

2. Izpis naslova Minimax - zapis Minimax izpiše na dnu izpisa plačilne liste.

Vsako vneseno spremembo na izpisu lahko sproti pregledujemo s klikom na gumb Osveži.

V tem prispevku