Urejanje izpisa plačilne liste

Navodilo velja za urejanje izpisa plačilne liste. 

Urejanje nastavitev izpisa plačilne liste

 1. V meniju za urejanje nastavitev izberemo Izpisi.
 2.  Program odpre preglednico izpisov, na kateri poiščemo izpis in kliknemo na naziv Plače - Plačilna lista.
 3.  V nastavitvah izpisa plačilne liste urejamo:
  • Splošne nastavitve.
  • Naslov.
  • Dodatne opise/klavzule.
  • Podpis.
  • Terminologijo in prevajanje.
  • Ostale nastavitve.

 O urejanju standardnih nastavitev izpisov lahko preberete v splošnih nastavitvah izpisov. 

Ostale nastavitve

V ostalih nastavitvah lahko urejamo oz prikazujemo podatke z dodajanjem kljukice pri posameznih poljih:

 1. Tiskanje ključnih podatkov - program v zgornjem delu plačilne liste izpiše naslednje ključne podatke in jih grafično prikaže: 
  • skupni znesek za plače, 
  • vse prispevke in davke, 
  • prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in 
  • prispevek za zdravstveno zavarovanje ter neto plačo.
  • V primeru, da ima delavec subvencijo ali katerokoli oprostitev plačila prispevkov, program ključnih podatkov ne prikaže.
 2. Izpis delovne dobe in datuma zaposlitve: če polje označimo bo v zgornjem delu plačilne liste, nad obračunskimi podatki, izpisan datum zaposlitve in skupna delovno dobo.
 3. Izpis podatkov o dopustu: če polje označimo bo v spodnjem delu plačilne liste izpisan tekoči in pretekli dopust.
 4. Izpis osnovne plače: po označitvi polja bo v zgornjem delu plačilne liste, nad obračunskimi podatki, izpisana osnovna plača. 
 5. Tiskanje posameznih prispevkov delodajalca > program na plačilni listi prikaže ločeno prispevke delodajalca. Brez kljukice pa prikaže samo skupni znesek prispevkov.
 6. Izpis analitike: če imamo na delavcu določeno analitko, jo program po označitvi polja izpiše v zgornjem delu plačilne liste, nad obračunskimi vrsticami.
 7. Izpis naslova Minimax - zapis Minimax izpiše na dnu izpisa plačilne liste.

Vsako vneseno spremembo na izpisu lahko sproti pregledujemo s klikom na gumb Osveži.

V tem prispevku