Kako vnesemo prejeti račun z več osnovnimi sredstvi?

Pri knjiženju prejetega računa za več osnovnih sredstev vnesemo na vrsticah prejetega računa za vsako osnovno sredstvo svoj odhodek,  ki ga vežemo na eno osnovno sredstvo. To pomeni, da bo prejeti račun za pet osnovnih sredstev imel pet odhodkov in vsak odhodek bo vezan na svoje osnovno sredstvo.

 1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi > 
 2. kliknemo Nov vnesemo glavo prejetega računa enako kot za vse druge prejete račune,
 3. v vrstici računa izberemo na spustnem seznamu ustrezen odhodek, ki ima povezavo na osnovno sredstvo oziroma nepremičnino:
  • odhodek, ki nosi konto 0270 - Nepremičnine v gradnji oziroma izdelavi, ima povezavo na nepremičnino, 
  • odhodek, ki nosi konto 0470 - Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva v gradnji oziroma izdelavi, ima povezavo na osnovno sredstvo.
 4. Ob izbiri odhodka ročno uredimo osnovo (program pa samodejno preračuna DDV)
 5. ter v polje Osnovno sredstvo za povezavo na osnovno sredstvo, nepremičnino ali drobni inventar izberemo osnovno sredstvo iz spustnega seznama ali
  • S klikom na ikonododamo novo osnovno sredstvo.
 6. Na račun vnesemo toliko odhodkov, kolikor imamo osnovnih sredstev. 
 7. Ko končamo z vnašanjem odhodkov, račun potrdimo
V tem prispevku