Kako vnesemo prejeti račun z več osnovnimi sredstvi?

Pri knjiženju prejetega računa za več osnovnih sredstev dodamo na vrstice prejetega računa za vsako osnovno sredstvo svoj odhodek in ga povežemo na posamezno osnovno sredstvo. To pomeni, da bo prejeti račun za pet osnovnih sredstev imel pet odhodkov in vsak odhodek bo povezan na svoje osnovno sredstvo.

 1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi > Nov vnesemo glavo prejetega računa enako kot za vse druge prejete račune.
 2. Na vrstici računa dodamo odhodek z naslednjimi nastavitvami:
  • Vrsta odhodka > osnovno sredstvo oziroma nepremičnina.
  • V polju Osnovno sredstvo izberemo osnovno sredstvo iz spustnega seznama. 
   • Če imamo osnovno sredstvo že vneseno v registru, ga izberemo iz seznama.
   • Če osnovnega sredstva še nimamo vnesenega, ga dodamo s klikom na .
  • Izberemo ustrezno možnost pri polju Prenos v uporabo (takoj v uporabo ali ne gre takoj v uporabo ali 100% odpis).
  • Določimo konto knjiženja 0270 - Nepremičnine v gradnji oziroma izdelavi oziroma konto 0470 - Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva v gradnji oziroma izdelavi.
  • Ročno uredimo osnovo, program samodejno preračuna DDV glede na izbrano stopnjo DDV.
 3. S klikom Shrani in nov na račun dodamo toliko odhodkov, kolikor imamo osnovnih sredstev.
 4. Ko končamo z vnašanjem odhodkov, račun potrdimo
V tem prispevku