Stranke ne najdemo v javni bazi

Stranke v šifrant vnašamo iz javne baze po:

  • nazivu, 
  • davčni številki ali
  • številki transakcijskega računa

ali uvažamo iz drugih aplikacij. Več o uvozu preberite ..Tukaj.


Stranke ni v javni bazi 

Podatki javne baze se dnevno osvežujejo. Se pa lahko zgodi, da stranke ne najdemo v javni bazi. 

Na primer podjetje je v ustanavljanju in še nima vpisanega TRRja, v tem primeru ga v bazi ne bomo našli.

V tem primeru stranko vnesemo ročno.

Več o vnosu stranke preberite... Tukaj.

 V javni bazi ni fizičnih oseb in tujih pravnih oseb.


 

V tem prispevku