Letno plačevanje licenčnine

V programu lahko nastavimo, da licenčnino za uporabo programa plačujemo enkrat letno in se izognemo mesečni skrbi za pravočasno plačilo računa in dodatnim stroškom. Poleg tega je tudi skupni znesek licenčnine v primeru letnega plačila nižji. 

Pri letnem obračunu se licenčnina obračuna za skupno 12 mesecev, vključno z mesecem, v katerem je bilo izbrano letno plačevanje. Na primer, če izberete letno plačevanje v mesecu januarju (do 31. 1.), bo letna licenčnina obračunana v začetku meseca februarja za obdobje od januarja do decembra. Preklop na letno plačevanje je mogoč tudi kadar koli med letom.

V primeru nadgradnje paketa se v mesecu po izbiri večjega paketa naredi poračun in izstavi nov račun za naslednjih 12 mesecev. 

Prehod na vrednostno nižji paket, zmanjšanje števila licenc in/ali preklop z letnega na mesečni obračun licenčnine je mogoč v 30 dneh pred iztekom 12-mesečnega obdobja, za katerega je bila obračunana in plačana licenčnina. 

V primeru prekinitve licenčne pogodbe pred iztekom 12 mesecev že plačane letne licenčnine NE vračamo.

Preklop na letni obračun licence je hiter in enostaven:

  1.  Na vstopni strani izberemo Plačnika  > Licence. 
  2. V zavihku Trenutne licence, pri organizaciji, kateri želimo spremeniti način plačevanja kliknemo na .
  3. Program odpre okno za urejanje licence organizacije. Če želimo preklopiti na letno plačevanje licence, kliknemo na v zgornjem desnem kotu. Spremembo potrdimo s klikom na Posodobi licenco.
  4. Da je nastavitev za letno plačilo licence aktivirana, preverimo na pogledu trenutnih licenc, kjer je pri polju Letni obračun dodana kljukica.

Pozor!

Paket Maksi računovodstvo NE omogoča letnega plačevanja.

V tem prispevku