Vnos nove izdaje

Navodilo velja za vnos Izdaje artiklov iz zaloge.

Vnos izdaje

 1. V meniju Poslovanje > Zaloge >
 2. Nov > izberemo Izdaja.
 3. Podvrsta prometa: predstavlja vrsto izdaje, ki določa vrsto dovoljenih tipov artiklov na izdaji ter način vrednotenja:
  • V proizvodnjo : pripravi izdajo materialov v proizvodnjo.
  • V skladišče: pripravi izdajo v drugo skladišče
  • V skladišče z izdajo stranki: pripravi  prenos prometa v drugo skladišče in istočasno pripravi izdajo blaga iz skladišča.
  • Kupcu: pripravi klasično izdajo blaga ali materiala.
 4. Datum: podatek vpliva na prikaz stanja zalog na dan in karticah artiklov.
 5. Številka program samodejno številči v okviru leta, ki je določeno z datumom in številk ne moremo spreminjati. Številčenje posameznih vrst izdaj ni ločeno.
  • Izdaje je mogoče preštevilčiti prek gumba Pripomočki > Preštevilčenje.
 6.  Stranka: izberemo jo s spustnega seznama. Podatke o stranki lahko spreminjamo s klikom na ikono "svinčnik", lahko pa tudi vnesemo novo stranko s klikom na "plus".
 7. Analitika: polje analitike je vidno, če imamo v šifrantu analitik vneseno vsaj eno analitiko.
 8. Opis: prepišemo jo iz splošnih podatkov dokumenta, na podlagi katerega delamo izdajo (ta podatek se prenese v opis kartice artikla).
 9. % rabata.

Vnos vrstic izdaje

 1. Iz skladišča:  polje je prikazano, če je odprtih več skladišč. Prikazuje pa privzeto skladišče.
 2. Artikel:  izberemo iz spustnega seznama, tako da v polje vnesemo začetek opisa artikla (na primer »stek« za "steklenica"). V spustnem seznamu prikaže ustrezne artikle.
  • Če želimo prikazati le artikle z zalogo, potem vpišemo znak # (lojtro) pred iskalnim nizom (na primer "#stek" za "steklenica").
 3. Količina: vnesemo količino vrstice izdaje.
 4. Cena: informativno se prikaže nabavna cena tega artikla iz zadnjega prejema, in je ne moremo spreminjati.  
 5.  % popusta: vnesemo morebitni odstotek popusta, ki ga priznamo kupcu.
 6. Prodajna cena: če je prodajna cena že vpisana v meniju Šifranti > Artikli, jo program prepiše , sicer jo vnesemo ročno.
 7. Vrednost: prikaz skupne nabavne vrednosti.
 8. S klikom na znak  dodamo artikel na vrstico izdaje.
  • Popravljanje vrstice je mogoče s klikom na znak  na vrstici artikla.
  • Brisanje vrstice je mogoče s klikom na znak  na koncu vrstice.
 9. Če imamo več skladišč, program po potrditvi vrstice prikaže ikono za masovno zamenjavo skladišča. S klikom na ikono  izberemo obstoječe skladišče in novo skladišče, s katerim želimo zamenjati obstoječega. S klikom na Potrdi program na vseh vrsticah obstoječe skladišče zamenja z novo izbranim skladiščem.
 10. Na osnutku izdaje kot tudi na potrjeni izdaji imamo možnost iskanje po nazivu artikla. Ta možnost pride v poštev, ko imamo na izdaji več vrstic ali celo strani artiklov. V polje za iskanje vnesemo naziv oziroma koren naziva artikla. Program po prikazal na izdaji samo vrstico s predmetnim artiklom.

 11. Na pogledu izdaje so naslednji gumbi:

  • Uredi: urejanje izdaje, vnos vrstic, brisanje…, če je izdaja še v osnutku.
  • Briši: brisanje celotne izdaje, če je izdaja še v osnutku.
  • Nov prejem: odpre nov prejem.
  • Nova izdaja: odpre novo izdajo.
  • Nov prenos: odpre nov prenos med skladišči (med skladiščnico).
  • Kopiraj v račun: kopira vsebino izdaje v nov ali obstoječ račun (z vrsticami vred).
  • Kopiraj v izdajo: kopira celotno izdajo v izdajo (z vrsticami vred).
  • Potrdi: potrdi izdajo, osveži stanje zalog ter pri tem vrednoti.
  • Natisni > Izdajo: natisne izdajo, če je izdaja potrjena.
  • Natisni > Dobavnico:  natisne dobavnico, če je izdaja potrjena.
  • Preklic potrditve: prekliče potrditev izdaje in s tem omogoči ponovno urejanje.
  • Pošlji po e-pošti: dokument pošljemo po e-pošti 

Vnos vrednostne izdaje

V primeru, da vodimo vrednostno maloprodajo vnesemo izdajo na sledeči način:

 1. V meniju Poslovanje > Zaloge
 2. kliknemo na Nov in izberemo Izdaja.
 3. Podvrsta prometa izberemo Kupcu (pripravi vrednostno izdajo).
 4. Datum: podatek vpliva na prikaz stanja zalog na dan.
 5. Številka: program številči samodejno v okviru leta, ki je določeno z datumom. Številk ne moremo spreminjati. V primeru količinske in vrednostne maloprodaje, številčenje posameznih vrst izdaj ni ločeno, temveč se nadaljuje.
  • Izdaje je mogoče preštevilčiti prek gumba Pripomočki > Preštevilčenje.
 6.  Stranka: izberemo jo s spustnega seznama. 
  • Podatke o stranki lahko spreminjamo s klikom na .
  • S klikom na vnesemo novo stranko.
 7. Analitika: polje analitike je vidno, če imamo v šifrantu analitik vneseno vsaj eno analitiko.
 8. Opis: prepišemo iz splošnih podatkov dokumenta, na podlagi katerega delamo izdajo. Ta podatek se prenese v opis kartice artikla.
 9. % rabata pri kopiranju v izdan račun, program prepiše vnesen % rabata (na izdajo pa ne vpliva).

Vnos vrstic vrednostne izdaje

 1. Iz skladišča: polje je prikazano, če je odprtih več skladišč. Prikazano je privzeto skladišče.
 2. Artikel: iz spustnega seznama izbiramo le sistemske artikle.
 3. Polje Vrednost prikazuje skupno nabavno vrednost artikla in je ne moremo urejati.
 4. V polje Prodajna vrednost z DDV vnesemo skupno prodajno vrednost z DDV-jem.
 5. S klikom na znak  dodamo artikel na vrstico izdaje.
 6. Popravljanje vrstice je mogoče s klikom na znak  na vrstici artikla.
 7. Brisanje vrstice je mogoče s klikom na znak  na koncu vrstice.
 8. Po končanem vnosu kliknemo Potrdi.

Kaj program pripravi?

Pri potrditvi Izdaje program pripravi:

 •  temeljnico v dvostavnem knjigovodstvu s knjižbo nabavne vrednost prodanega blaga oziroma materiala ter prodajo blaga oziroma materiala. 
 • izpis dobavnice, ki jo shrani na izdajo kot priponko.
V tem prispevku