Vnos nove izdaje

V zalogah lahko vnašamo izdaje kupcem, v proizvodnjo in naročniku. V primeru izdaje kupcu, ko najprej izdamo blago in kasneje izstavimo račun, običajno vnesemo izdajo na spodaj opisan način.

Vnos izdaje

1. V meniju Poslovanje > Zaloge > Nov > izberemo Izdaja.

2. Podvrsta prometa: predstavlja vrsto izdaje, ki določa vrsto dovoljenih tipov artiklov na izdaji ter način vrednotenja:

  • V proizvodnjo predstavlja izdajo materialov v proizvodnjo.
  • Kupcu predstavlja klasično izdajo blaga ali materiala.
  • Naročniku predstavlja izdajo materiala naročniku , da bo izdelal nov artikel.
     

3. Datum: ta podatek vpliva na prikaz stanja zalog na dan in karticah artiklov.

4. Številka program samodejno številči v okviru leta, ki je določeno z datumom in številk ne moremo spreminjati.

  • Številčenje posameznih vrst izdaj ni ločeno.
  • Izdaje je mogoče preštevilčiti prek gumba Pripomočki > Preštevilčenje.

5. Stranka: izberemo jo s spustnega seznama. Podatke o stranki lahko spreminjamo s klikom na ikono "svinčnik", lahko pa tudi vnesemo novo stranko s klikom na "plus".

6. Analitika: polje analitike je vidno, če imamo v šifrantu analitik vneseno vsaj eno analitiko.

7. Opis: prepišemo jo iz splošnih podatkov dokumenta, na podlagi katerega delamo izdajo (ta podatek se prenese v opis kartice artikla).

 

Vnos vrstic izdaje

1. Iz skladišča:  polje je prikazano, če je odprtih več skladišč. Prikazuje pa privzeto skladišče.

2. Artikel:  izberemo iz spustnega seznama, tako da v polje vnesemo začetek opisa artikla (na primer »stek« za "steklenica"). V spustnem seznamu prikaže ustrezne artikle.

  • Če želimo prikazati le artikle z zalogo, potem vpišemo znak # (lojtro) pred iskalnim nizom (na primer "#stek" za "steklenica").

3. Količina: vnesemo količino vrstice izdaje.

4. Cena: informativno se prikaže nabavna cena tega artikla iz zadnjega prejema, in je ne moremo spreminjati.  

5. % popusta: vnesemo morebitni odstotek popusta, ki ga priznamo kupcu.

6. Prodajna cena: če je prodajna cena že vpisana v meniju Šifranti > Artikli, jo program prepiše , sicer jo vnesemo ročno.

7. Vrednost: prikaz skupne nabavne vrednosti.

8. S klikom na znak  dodamo artikel na vrstico izdaje.

  • Popravljanje vrstice je mogoče s klikom na znak  na vrstici artikla.
  • Brisanje vrstice je mogoče s klikom na znak  na koncu vrstice.

 

Na ekranu pogleda so naslednji gumbi:

Uredi: urejanje izdaje, vnos vrstic, brisanje…, če je izdaja še v osnutku.

Briši: brisanje celotne izdaje, če je izdaja še v osnutku.

Nov prejem: odpre nov prejem.

Nova izdaja: odpre novo izdajo.

Nov prenos: odpre nov prenos med skladišči (med skladiščnico).

Kopiraj v račun: kopira vsebino izdaje v nov ali obstoječ račun (z vrsticami vred).

Kopiraj v izdajo: kopira celotno izdajo v izdajo (z vrsticami vred).

Potrdi: potrdi izdajo, osveži stanje zalog ter pri tem vrednoti.

Natisni > Izdajo: natisne izdajo, če je izdaja potrjena.

Natisni > Dobavnico:  natisne dobavnico, če je izdaja potrjena.

Preklic potrditve: prekliče potrditev izdaje in s tem omogoči ponovno urejanje.

Pošlji po e-pošti: dokument pošljemo po e-pošti 

Kaj program pripravi?

Pri potrditvi Izdaje program pripravi temeljnico v dvostavnem knjigovodstvu s knjižbo nabavne vrednost prodanega blaga oz. materiala ter prodajo blaga oz. materiala.

V tem prispevku