Vnos nove izdaje

Navodilo velja za vnos Izdaje artiklov iz zaloge.

Vnos izdaje

 1. V meniju Poslovanje > Zaloge >
 2. Nov > izberemo Izdaja.
 3. Podvrsta prometa: predstavlja vrsto izdaje, ki določa vrsto dovoljenih tipov artiklov na izdaji ter način vrednotenja:
  • V proizvodnjo : pripravi izdajo materialov v proizvodnjo.
  • V skladišče: pripravi izdajo v drugo skladišče
  • V skladišče z izdajo stranki: pripravi  prenos prometa v drugo skladišče in istočasno pripravi izdajo blaga iz skladišča.
  • Kupcu: pripravi klasično izdajo blaga ali materiala.
 4. Datum: podatek vpliva na prikaz stanja zalog na dan in karticah artiklov.
 5. Številka program samodejno številči v okviru leta, ki je določeno z datumom in številk ne moremo spreminjati. Številčenje posameznih vrst izdaj ni ločeno.
  • Izdaje je mogoče preštevilčiti prek gumba Pripomočki > Preštevilčenje.
 6.  Stranka: izberemo jo s spustnega seznama. Podatke o stranki lahko spreminjamo s klikom na ikono "svinčnik", lahko pa tudi vnesemo novo stranko s klikom na "plus".
 7. Analitika: polje analitike je vidno, če imamo v šifrantu analitik vneseno vsaj eno analitiko.
 8. Opis: prepišemo jo iz splošnih podatkov dokumenta, na podlagi katerega delamo izdajo (ta podatek se prenese v opis kartice artikla).

Vnos vrstic izdaje

1. Iz skladišča:  polje je prikazano, če je odprtih več skladišč. Prikazuje pa privzeto skladišče.

2. Artikel:  izberemo iz spustnega seznama, tako da v polje vnesemo začetek opisa artikla (na primer »stek« za "steklenica"). V spustnem seznamu prikaže ustrezne artikle.

 • Če želimo prikazati le artikle z zalogo, potem vpišemo znak # (lojtro) pred iskalnim nizom (na primer "#stek" za "steklenica").

3. Količina: vnesemo količino vrstice izdaje.

4. Cena: informativno se prikaže nabavna cena tega artikla iz zadnjega prejema, in je ne moremo spreminjati.  

5. % popusta: vnesemo morebitni odstotek popusta, ki ga priznamo kupcu.

6. Prodajna cena: če je prodajna cena že vpisana v meniju Šifranti > Artikli, jo program prepiše , sicer jo vnesemo ročno.

7. Vrednost: prikaz skupne nabavne vrednosti.

8. S klikom na znak  dodamo artikel na vrstico izdaje.

 • Popravljanje vrstice je mogoče s klikom na znak  na vrstici artikla.
 • Brisanje vrstice je mogoče s klikom na znak  na koncu vrstice.

Na ekranu pogleda so naslednji gumbi:

Uredi: urejanje izdaje, vnos vrstic, brisanje…, če je izdaja še v osnutku.

Briši: brisanje celotne izdaje, če je izdaja še v osnutku.

Nov prejem: odpre nov prejem.

Nova izdaja: odpre novo izdajo.

Nov prenos: odpre nov prenos med skladišči (med skladiščnico).

Kopiraj v račun: kopira vsebino izdaje v nov ali obstoječ račun (z vrsticami vred).

Kopiraj v izdajo: kopira celotno izdajo v izdajo (z vrsticami vred).

Potrdi: potrdi izdajo, osveži stanje zalog ter pri tem vrednoti.

Natisni > Izdajo: natisne izdajo, če je izdaja potrjena.

Natisni > Dobavnico:  natisne dobavnico, če je izdaja potrjena.

Preklic potrditve: prekliče potrditev izdaje in s tem omogoči ponovno urejanje.

Pošlji po e-pošti: dokument pošljemo po e-pošti 

Kaj program pripravi?

Pri potrditvi Izdaje program pripravi temeljnico v dvostavnem knjigovodstvu s knjižbo nabavne vrednost prodanega blaga oz. materiala ter prodajo blaga oz. materiala.

V tem prispevku