Prejeti račun s povezavo na blagajno

Navodilo velja za primer vnosa prejetega računa, katerega smo plačali iz blagajne. Program bo samodejno izdelal blagajniški izdatek


Nastavitve Blagajne

Pogoj je, da imamo aktivirano Blagajno.  Več o Blagajni preberite ...tukaj.


Vnos računa s povezavo na Blagajno

1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi >

2. Nov vnesemo glavo računa kot za ostale prejete račune. 

3. V polju Plačilo izberemo Blagajna.

4. V dodatnem polju Izdatek, izberemo vrsto izdatka (privzeto: Plačilo prejetega račun).

5. Vnesemo Datum izdatka.

6. Po končanem vnosu podatkov prejetega računa, vrstico shranimo in

7. račun potrdimoKaj program pripravi?

Program pripravi temeljnico in blagajniški izdatek.

  • Če za ta dan še nimamo odprtega blagajniškega dnevnika, ga program samodejno odpre in pripravi blagajniški izdatek. Ko blagajniški dnevnik zaključimo, program obveznost do dobavitelja zapre.
  • Če imamo na ta dan že potrjen blagajniški dnevnik, nas program na to opozori. V tem primeru dnevnik prekličemo v osnutek. Nato prejeti račun potrdimo in program doda izdatek v obstoječi dnevnik. S potrditvijo računa program vzpostavi obveznost do dobavitelja, hkrati izdela blagajniški izdatek in obveznost zapre.
V tem prispevku