Prejeti račun s povezavo na blagajno

Navodilo velja za primer vnosa prejetega računa, katerega smo plačali iz blagajne. Program bo samodejno izdelal blagajniški izdatek

Nastavitve Blagajne

Pogoj je, da imamo aktivirano Blagajno.  Več o Blagajni preberite ...tukaj.

Vnos računa s povezavo na Blagajno

  1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi >
  2. kliknemo Nov vnesemo glavo računa kot za ostale prejete račune. 
  3. V polju Plačilo izberemo Blagajna.
  4. V dodatnem polju Izdatek, izberemo vrsto izdatka (privzeto: Plačilo prejetega račun).
  5. Vnesemo Datum izdatka,
  6. če imamo več blagajn, nam program prikaže polje Blagajna in izberemo blagajno iz katere bomo plačilo izvedli.
  7. Po končanem vnosu podatkov prejetega računa, vrstico shranimo in
  8. račun potrdimo

Kaj program pripravi?

Program pripravi temeljnico in blagajniški izdatek.

  • Če za ta dan še nimamo odprtega blagajniškega dnevnika, ga program samodejno odpre in pripravi blagajniški izdatek. Ko blagajniški dnevnik zaključimo, program obveznost do dobavitelja zapre.
  • Če imamo na ta dan že potrjen blagajniški dnevnik, nas program na to opozori. V tem primeru dnevnik prekličemo v osnutek. Nato prejeti račun potrdimo in program doda izdatek v obstoječi dnevnik. S potrditvijo računa program vzpostavi obveznost do dobavitelja, hkrati izdela blagajniški izdatek in obveznost zapre, ko ob koncu dneva zaključimo še blagajniški dnevnik.
V tem prispevku