Prejeti račun s povezavo na blagajno

Navodilo velja za primer vnosa prejetega računa, katerega smo plačali iz blagajne. Program bo samodejno izdelal blagajniški izdatek

Nastavitve Blagajne

Pogoj je, da imamo aktivirano Blagajno.  Več o Blagajni preberite ...tukaj.

Vnos računa s povezavo na Blagajno

 1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi > kliknemo Nov. 
 2. Vnesemo glavo računa kot za ostale prejete račune. 
 3. V polju Plačilo izberemo Blagajna.
 4. Program prikaže dodatna polja:
  • Blagajna: izberemo blagajno iz katere bomo plačilo izvedli.
  • Izdatek: izberemo vrsto izdatka
   • Program privzeto predlaga Plačilo prejetega računa.
   • Nastavitev na izbranem izdatku (v meniju Šifranti > Prejemki in izdatki) določa knjiženje obveznosti.
  • Datum izdatka: določimo datum blagajniškega izdatka.
 5. Na račun dodamo odhodek in shranimo.
 6. Po končanem vnosu podatkov, prejet račun potrdimo

Kaj program pripravi?

Program pripravi temeljnico in blagajniški izdatek.

 • Če za ta dan še nimamo odprtega blagajniškega dnevnika, ga program samodejno odpre in pripravi blagajniški izdatek. Ko blagajniški dnevnik zaključimo, program obveznost do dobavitelja zapre.
 • Če imamo na ta dan že potrjen blagajniški dnevnik, nas program na to opozori. V tem primeru dnevnik prekličemo v osnutek. Nato prejeti račun potrdimo in program doda izdatek v obstoječi dnevnik. S potrditvijo računa program vzpostavi obveznost do dobavitelja, hkrati izdela blagajniški izdatek in obveznost zapre, ko ob koncu dneva zaključimo še blagajniški dnevnik.
V tem prispevku