Podprti osebni prejemki v Minimaxu


Vrsta dohodka na REK-1

Vrsta dohodka na individualnem REK

 1108

Dohodek za vodenje poslovnega subjekta

 1109

Drugi dohodki iz delovnega razmerja

 1102

Bonitete


Vrsta dohodka na REK-2

Vrsta dohodka na individualnem REK

 1501

Dohodek na podlagi pogodbenega razmerja (podjemna pogodba, tudi posamezni posel)

 1230

Preostali dohodki iz drugega pogodbenega razmerja

 1502

Dohodek na podlagi pogodbenega razmerja (podjemna pogodba, udi posamezni posel) – brez posebnega davka na določene prejemke

 1230

Preostali dohodki iz drugega pogodbenega razmerja

 1503

Dohodek za opravljeno delo na drugi podlagi (sejnine, sodni cenilci, izvedenci, tolmači...)

 1230

Preostali dohodki iz drugega pogodbenega razmerja

 1504

Dohodek za opravljeno avtorsko delo

 1230

Preostali dohodki iz drugega pogodbenega razmerja

 1505

Dohodek dijakov in študentov za opravljanje prostovoljne prakse

 1230

Preostali dohodki iz drugega pogodbenega razmerja

 1507

Dohodek za opravljeno osebno dopolnilno delo

 1211

Dohodki dijakov in študentov, upravičenih do posebne olajšave

 1212

Dohodki dijakov in študentov, ki niso upravičeni do posebne olajšave

 1509

 1511

Plačilo prispevka za ZZ (delovršna pogodba, delo po napotnici SŠ)

Plačilo prispevka za ZZ in za PIZ (storilci prekrškov na splošno koristnem delu...)

 1230

Preostali dohodki iz drugega pogodbenega razmerja

 1516

Dohodek iz začasnega ali občasnega dela upokojencev

/

/

 1518

Dohodek za študentsko delo – zavarovanci po 15. ali 16. čl. ZPIZ-2

 1230

Preostali dohodki iz drugega pogodbenega razmerja

 1601

Dohodek zavezancev z upoštevanjem 25 % normiranih odhodkov

 2210

Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem normiranih odhodkov v višini 25 %

 2220

Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem posebne olajšave za samozaposlene v kulturi

 2230

Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem posebne olajšave za samostojne novinarje

 2250

Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem posebne olajšave za poklicne športnike

 1602

Dohodek zavezancev z upoštevanjem 70 % normiranih odhodkov

 2240

Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem normiranih odhodkov v višini 70 %

 1604

Davčni odtegljaj v skladu z 68. čl. ZDoh-2 (umetniki, športniki) – 25% norm. str.

 2500

 2518

Dohodek iz dejavnosti – davčno odtegljaj po 68. členu ZDoh-2

Dohodek za študentsko delo – zavarovani po 18. členu ZPIZ-2

 1701

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem – 40 % norm. stroškov

 4100

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem

 1702

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem – 0 % norm. stroškov

 4100

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem

 1750

Dohodek iz prenosa premoženjske pravice – 10 % norm. stroškov

 4200

Dohodek iz prenosa premoženjske pravice

 1751

Dohodek iz prenosa premoženjske pravice – 0 % norm. stroškov

 4200

Dohodek iz prenosa premoženjske pravice

 1801

Nagrade 

 6300

Preostali drugi dohodki

 1802

Darila

 6100

Darila

 1803

Dobitki v nagradnih igrah

 6300

Preostali drugi dohodki

 1805

Kadrovske in druge štipendije

 6300

Preostali drugi dohodki

 1820

Ostali drugi dohodki

 6300

Preostali drugi dohodki

 1901

Obresti od posojil, dolžniških vrednostnih papirjev, denarnih depozitov, itd.

 5400

Obresti na obveznice SOS2E izplačane upravičencem

 1903

Dohodek iz oddajanja v finančni najem

 5500

Obresti

 1920

Dividende

 5700

Dividende


V tem prispevku