Kako preverim, do kdaj mi velja namensko digitalno potrdilo?

Namensko digitalno potrdilo za davčno potrjevanje računov pridobimo na FURSu. Veljavnost namenskih digitalnih potrdil je pet let. Po izteku veljavnosti digitalnega potrdila davčna blagajna ne deluje in posledično ni mogoče davčno potrditi računa. Zato je pomembno, da pravočasno preverimo veljavnost namenskega digitalnega potrdila in še pred potekom roka pridobimo novega ter izvedemo zamenjavo potrdila v davčni blagajni.

Veljavnost namenskega digitalnega potrdila

Predmetno navodilo prikazuje kako v Minimax preverimo veljavnost namenskega digitalnega potrdila.

  1. V meniju Šifranti > Elektronske naprave 
  2. izberemo elektronsko napravo, katere veljavnost namenskega digitalnega potrdila želimo preveriti.
  3. Na dnu so izpisani podatki in veljavnost namenskega digitalnega potrdila.

Zamenjava namenskega digitalnega potrdila

 Ob poteku namenskega digitalnega potrdila le-tega zamenjamo z novim, ki smo ga predhodno pridobili s strani FURS-a. 

  1. Najprej v razdelku Digitalno potrdilo s klikom na , odstranimo staro digitalno potrdilo.
  2. Nato novo digitalno potrdilo uvozimo kot priponko s klikom na Izberi datoteko.
  3. Vnesemo Geslo, katerega smo prejeli s strani FURS-a ob prejemu digitalnega potrdila.
  4. Kliknemo Uvozi,
  5. nazadnje kliknemo še Davčno potrdi spremembe.
  6. Zatem lahko nadaljujemo z vnosom gotovinskih računov.
V tem prispevku