Vrstični vnos in uvoz obračunskih podatkov (video)


VSEBINA:

0 : 12 - Vrstični vnos obračuna plače

3 : 08 - Uvoz obračunskih vrstic plače

V tem prispevku