Prejeti račun za »dograditev« obstoječega osnovnega sredstva

Navodila velja  za primer vnosa prejetega računa za dograditev osnovnega sredstva 

V meniju Poslovanje > Prejeti računi > vnesemo glavo računa enako kot za vse druge prejete račune. 

Dodajanje odhodkov

 1. Na spustnem seznamu izberemo odhodek  0270 ali 0470 (prehodni konto) za osnovna sredstva oz. nepremičnine.
 2. V polju Osnovno sredstvo iz spustnega seznama izberemo osnovno sredstvo, ki ga dograjujemo (obstoječe OS v registru) in izberemo: 
  • Če je bilo sredstvo že dano v uporabo:
   • Ne gre takoj v uporabo.
   • Ne gre takoj v uporabo in zmanjša popravek vrednosti.
   • Takoj v uporabo.
   • Takoj v uporabo in zmanjša popravek vrednosti.
  • Če sredstvo še ni bilo dano v uporabo:
   • Ne gre takoj v uporabo.
   • Takoj v uporabo.
   • 100 % odpis.
 3. Preverimo Znesek osnove izbranega odhodka in DDV.
 4. Kliknemo Shrani vrstico.

Vnos več dograditev 

Če imamo na računu več osnovnih sredstev ali dograditev, za vsako osnovno sredstvo ali dograditev dodamo svoj odhodek. 

 • Vsakemu odhodku vnesemo vrednost osnove – glede na osnovno sredstvo, ki ga  izberemo.

Ko zaključimo z dodajanjem odhodkov, račun potrdimo s klikom na Potrdi.

DDV evidence

Če smo zavezanci za DDV, bo na podlagi vnosa zapisana nabava osnovnega sredstva na obrazcu DDV-O.

Prikaz v registru

 1. Vnos dograditve v register preverimo v meniju Knjigovodstvo > Osnovna sredstva.
 2. Na preglednici izberemo (dograjeno) osnovno sredstvo.
 3. Na pogledu osnovnega sredstva, pri razdelku Promet, je prikazana vrstica za dograditev (Nova nabava).
  • Če smo na prejetem računu izbrali Takoj v uporabo, program prikaže vrstico nova nabava, ter vrstico s temeljnico za Prvič v uporabo. 
  • Če smo na prejetem računu izbrali Ne gre takoj v uporabo, potem damo osnovno sredstvo naknadno v uporabo.  Preverite... Tukaj.

Če v šifrantu amortizacijskih skupin spremenimo nastavitve kontov, po knjiženju prejetega računa s katerim smo sredstvo dali v uporabo, knjižbe za nazaj ne bodo spremenjene.

V tem prispevku